Lista kontrolna dla zakładu gastronomicznego

Lista kontrolna dla zakładu gastronomicznego W zakładach gastronomicznych eksploatowane są niebezpieczne maszyny, urządzenia i narzędzia ręczne. Dlatego zaleca się, aby szczególnie w małych zakładach gastronomicznych, czyli zatrudniających do 5 pracowników, przeprowadzać częstą kontrolę stanu bhp. Najlepiej, aby przeprowadzał ją pracodawca, wspólnie z osobą, której powierzono wykonywanie zadań służby bhp. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy przykładową listę kontrolną gotową do wykorzystania w zakładzie gastronomicznym. W zależności od sytuacji w firmie można skorzystać z całej listy lub jedynie wybranych bloków tematycznych.

Porozumienie o współpracy dwóch pracodawców, których pracownicy wykonują prace dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. bhp

Porozumienie o współpracy dwóch pracodawców, których pracownicy wykonują prace dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  oraz ustanowienia koordynatora ds. bhp