Zalecenia dla pracowników zatrudnionych w zimnym mikroklimacie

Wielu pracowników na różnych stanowiskach wykonuje swoją pracę w ekspozycji na zimno, np. odśnieżając, albo pracują w chłodniach czy magazynach żywności. Aby dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo pracy, muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach, chcąc uchronić się od chorób. Oto zbiór najważniejszych wskazówek, który możesz przekazać swoim pracownikom wykonującym pracę w zimnym mikroklimacie. 

Wypadek z winy pracownika

Podczas szykowania materiałów do produkcji pracownik zagadał się z innym pracownikiem i nie zwracał uwagi na to, gdzie odkłada potrzebne elementy. W wyniku nieodpowiedniego ułożenia materiału na płycie znajdującej się na rolkach transportowych materiał spadł pracownikowi na stopę, powodując stłuczenie. Czy w takim przypadku można mówić o wypadku z winy pracownika? Pracownik wiedział, że układane elementy nie mogą być odkładane w ten sposób, jednak prowadząc rozmowę, nie zwracał uwagi na wykonywaną czynność.

Wypadek w drodze do/z pracy przedstawiciela handlowego

Przedstawiciel firmy porusza się samochodem osobowym. Samochód ma do dyspozycji 24 h. W jaki sposób określić drogę z domu do pracy i odwrotnie takiej osoby? Czy to jest tylko droga z domu do samochodu? Czy gdy wsiądzie do samochodu jest już w pracy?

Roszczenia o zadośćuczynienie przysługują tylko bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku

Zadośćuczynienie nie przysługuje poważnie poszkodowanym członkom rodziny pracownika, który przeżył wypadek przy pracy, nawet w sytuacji gdy szkody członków rodziny mają związek z wypadkiem przy pracy tego pracownika – tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.

Rachunek za szkolenia bhp na umowę zlecenie

Co powinien zawierać rachunek sporządzony do umowy zlecenia dotyczący przeprowadzenia szkoleń bhp (organizatorem szkolenia jest pracodawca), w jakim procencie opodatkowane są wówczas usługi szkoleniowe? Czy umowę zlecenie można wykorzystać zarówno przy zleceniu szkoleń okresowych, jak i szkoleń wstępnych ogólnych?

Pracownik służby bhp czasowo delegowany do innej pracy

Pracownik ma jednocześnie prawo i obowiązek wykonywać pracę, którą strony ustaliły w treści umowy. W praktyce istnieje możliwość przesunięcia pracownika do innej pracy niż ta, która wynika z treści umowy – na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia. Czy powyższa zasada dotyczy również pracowników służby bhp lub wykonujących zadania tej służby zatrudnionych przy innej pracy? 

Powtórny protokół powypadkowy – co dołączyć

Jaki zestaw dokumentów jest przekazywany poszkodowanemu w wypadku przy pracy, gdy tworzy się kolejny protokół po złożeniu przez niego zastrzeżeń do tego pierwszego? Czy dołącza się pełny pierwszy zestaw bez podpisu pracodawcy (protokół i załączniki)?