Zapis o obniżeniu wymiaru czasu pracy w tarczy antykryzysowej – ekspert wyjaśnia

Co dokładnie oznacza zapis w tarczy antykryzysowej mówiący, że przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu? Czy można przez to rozumieć, że np. pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat maksymalne obniżenie czasu pracy wynosi dokładnie 20%? Czy zgodnie z tym zapisem ustawy można obniżyć wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego o 30% albo o 40%, byleby zostało mu co najmniej pół etatu?

Zagrożenia ogólne na stanowisku pracy

Przeprowadzając kontrolę warunków pracy, trzeba zwrócić uwagę m.in. na zagrożenia ogólne, podstawowe, które mogą wystąpić na każdym stanowisku pracy. Z całą pewnością zadanie to ułatwi przygotowana lista kontrolna. Dzięki niej szybko i sprawnie sprawdzisz zagrożenia związane z podstawowym wyposażeniem niemal każdego stanowiska pracy. Pełną listę kontrolną znajdziesz też na stronie www.aktualnoscibhp.wip.pl w zakładce Do pobrania.

Technik elektroradiolog – ocena ryzyka związana ze stanowiskiem pracy czy pracownikiem

Dla niestacjonarnych stanowisk pracy, na których miejsce i warunki realizacji zadań nieustannie się zmieniają, podejście do oceny ryzyka zawodowego powinno w pierwszej kolejności uwzględniać te zmiany. Ocena ryzyka musi też zapewniać, że dla każdego z wykonywanych zadań zostały zidentyfikowane zagrożenia, a środki ochrony służące ograniczaniu związanego z nimi ryzyka zawodowego są stosowane bez względu na zmianę miejsca odpowiednio do warunków ich wykonywania.

Szkolenia bhp osób na umowach cywilnych – praktyczne wątpliwości oraz rola SIP i PIP

Zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Wątpliwości w zakresie obowiązkowych szkoleń mogą pojawić się w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia również osoby na podstawie umów prawa cywilnego. W wielu przypadkach szkolenia takie będą konieczne, a brak ich przeprowadzenia będzie kwestionowany przez społeczny nadzór nad warunkami pracy oraz inspektora PIP.

Różnice między instrukcją obsługi, instrukcją eksploatacji a DTR

Do każdej maszyny dostarczany jest dokument, który przez wielu jest różnie nazywany. Czasem w aplikacjach polskich jest to instrukcja obsługi, czasem instrukcja eksploatacji, a jeszcze innym razem – DTR (choć już praktycznie nieużywane). W przypadku aplikacji zagranicznych przeważnie używana jest nazwa operating and maintenance manual. Czy zatem słowo instrukcja jest równoważne z angielskim słowem manual, rozumianym jako wytyczne a nie dokładna instrukcja.?

Równomierność oświetlenia dla stanowisk administracyjno-biurowych

Zdarzają się sytuacje, kiedy inspektor PIP w czasie kontroli wyda zalecenie, by oprócz pomiarów natężenia oświetlenia sprawdzić równomierność oświetlenia. Jak ją wyliczyć?

Prawidłowe postępowanie przy podejrzeniu urazu głowy i kręgosłupa

Wziąwszy pod uwagę obowiązujące przepisy, każdy powinien znać sposoby ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ale nie tylko przepisy powinny nas do tego skłaniać. Zapewne słyszałeś historie, kiedy udzielając przez telefon wskazówek dotyczących pierwszej pomocy, ktoś uratował życie osoby oczekującej na karetkę pogotowia. A jeśli zdarzyłby się problem z łącznością? Lepiej liczyć na własne umiejętności.

Podpis pod instrukcją bhp w zakładzie pracy

Pytanie: Czy instrukcje bhp dotyczące urządzeń biurowych, np. niszczarki, kserokopiarki czy drukarki w biurze musi podpisywać pracodawca? Czy podpis powinien złożyć dyrektor, czy np. kierownik działu?