Zwolnienia w dobie koronawirusa. Z czego skorzysta osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło wiele ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy przewidują szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy w okresie epidemii koronawirusa. Sprawdź, jakie usługi i instrumenty rynku pracy są dostępne dla osób, które straciły pracę w ostatnim czasie.

Zdaniem UODO: Pomiar temperatury ciała możliwy tylko w określonym przypadku

Pomiar temperatury ciała pracownika może być przeprowadzony tylko na podstawie określonego przepisu. Zwrócił na to uwagę prezes UODO i wskazał podstawę prawną przetwarzania danych wrażliwych. W jakim przypadku jest możliwe mierzenie temperatury pracownikom?

Zagrożenia na stanowisku pracy chirurga plastycznego

Chirurg plastyczny jest narażony na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w swojej pracy. Przygotowując się do szkolenia bhp pracownika, trzeba na wstępie rozpoznać najczęstsze zagrożenia na tym stanowisku pracy, tak aby móc zastosować odpowiednią ochronę przed nimi. O zagrożeniach i sposobach ochrony należy poinformować pracowników w czasie pierwszej fazy szkolenia. Są to fundamentalne informacje, które pomogą zmniejszyć liczbę wypadków w czasie pracy.

Wezwanie pomocy i podstawowe podtrzymywanie życia

Pierwszej pomocy może udzielać każdy w zależności od posiadanych umiejętności. Warto też na wstępie przypomnieć, że obowiązuje bezpośredni nakaz udzielania pierwszej pomocy, o którym mówi art. 162 Kodeksu karnego. Ale to teoria… Jak zatem w praktyce się zachować w przypadku niewykrycia oddechu u poszkodowanego? Jak wzywać pomoc?

Procedura ochrony przed koronawirusem

Określając procedurę postępowania w przypadku zagrożenia koronawirusem należy posłużyć się zaleceniami PIP i PIS dla pracodawców. Na wstępie należy opisać, co to jest za wirus i jakie niesie za sobą skutki dla układu oddechowego i krążenia. Należy wskazać też właściwe postępowanie zapobiegawcze. Przedstawiamy gotową procedurę ochrony pracowników w zakładzie pracy. Pobierz dokument ze strony www.aktualnoscibhp.wip.pl.

Pracownik niepełnosprawny w ocenie ryzyka zawodowego

Przedstawiamy ocenę zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika niepełnosprawnego (z niedowładem kończyn dolnych, poruszającego się na wózku inwalidzkim), zatrudnionego przy obsłudze monitora ekranowego. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego została wykonana metodą PHA.

Praca zdalna a obowiązek konsultacyjny z pracownikami oraz komisją bhp

Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Decyzje w zakresie działań podejmowanych w sferze bhp nie są jednak prywatną sprawą zatrudniającego. Jego obowiązkiem jest bowiem konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielstwem wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczególnym przedmiotem konsultacji w ostatnim czasie powinna być praca zdalna, wykonywana w celu przeciwdziałania COVID-19.

Powrót do „normalnej” pracy to czas aktualizacji ocen ryzyka

Przy organizacji powrotu pracowników do pracy stacjonarnej kluczowe jest określenie czynników ryzyka na konkretnych stanowiskach pracy związanych z możliwością rozprzestrzeniania się COVID-19. Pracownicy służby bhp powinni też dokonać korekty oceny ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie potencjalne nowe zagrożenia, ale nie tylko dla zdrowia fizycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan psychiczny pracownika.