XNH 153

Zalecenia dla pracowników zatrudnionych w zimnym mikroklimacie

Wielu pracowników na różnych stanowiskach wykonuje swoją pracę w ekspozycji na zimno, np. odśnieżając, albo pracują w chłodniach czy magazynach żywności. Aby dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo pracy, muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach, chcąc uchronić się od chorób. Oto zbiór najważniejszych wskazówek, który możesz przekazać swoim pracownikom wykonującym pracę w zimnym mikroklimacie. 

Wypadek z winy pracownika

Podczas szykowania materiałów do produkcji pracownik zagadał się z innym pracownikiem i nie zwracał uwagi na to, gdzie odkłada potrzebne elementy. W wyniku nieodpowiedniego ułożenia materiału na płycie znajdującej się na rolkach transportowych materiał spadł pracownikowi na stopę, powodując stłuczenie. Czy w takim przypadku można mówić o wypadku z winy pracownika? Pracownik wiedział, że układane elementy nie mogą być odkładane w ten sposób, jednak prowadząc rozmowę, nie zwracał uwagi na wykonywaną czynność.

Wypadek w drodze do/z pracy przedstawiciela handlowego

Przedstawiciel firmy porusza się samochodem osobowym. Samochód ma do dyspozycji 24 h. W jaki sposób określić drogę z domu do pracy i odwrotnie takiej osoby? Czy to jest tylko droga z domu do samochodu? Czy gdy wsiądzie do samochodu jest już w pracy?

XNH 152

W jaki sposób oznaczyć ciągi komunikacyjne pieszych na placu magazynowym

Tak, przepisy nakazują wyznaczenie i oznaczenie ciągów dla pieszych na placu magazynowym, gdy odbywa się po nim ruch pieszych.

Szkolenia okresowe bhp poza harmonogramowymi godzinami pracy – czy pracownik może odmówić?

Ze względu na potrzeby produkcyjne pracodawca organizuje szkolenia bhp w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy. Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w szkoleniu okresowym bhp, jeżeli szkolenia organizowane są w dniach wolnych, ale w godzinach nadliczbowych?

Sprawny system pierwszej pomocy dla osób pracujących po godzinach

Niezależnie od zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie można wykluczyć sytuacji, w ramach której wystąpi konieczność świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. W takim przypadku pracodawca musi mieć świadomość, że praca nadliczbowa nie może odbywać się w oderwaniu od zasad bezpieczeństwa, w tym od zapewnienia osobom pracującym po godzinach sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy.