Zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ładunków

Technologia transportu  towarów w magazynach jest ściśle związana z rodzajem magazynu i przechowywanymi towarami. Obejmuje czynności od rozładunku środka transportu zewnętrznego poprzez przyjęcie towarów, ich składowanie, kompletowanie do wydania z magazynu i załadunku na środki transportu.

Wypadek w podróży służbowej wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy?

Pytanie: Czy wypadek pracownika w czasie ćwiczeń strażackich (członek Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej), odbywających się w czasie godzin pracy, można zakwalifikować jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

Wypadek jeszcze przed rozpoczęciem pracy

Pytanie: Pracownik zaczyna pracę o godz. 7.00, o 6.50 był już na hali tuż przed szatnią, żeby móc przebrać się w strój roboczy. Zauważył, że rozwiązało mu się sznurowadło, uklęknął żeby je zawiązać . Wstając zahaczył okiem o wystający pręt w konstrukcji stalowej maszyny. Rana oka krwawiła, przez chwilę nic nie widział na to oko. Zdarzenie zgłoszono przełożonemu i natychmiast udał się na izbę przyjęć. Tam założono szwy na powiece, wypisano zwolnienie lekarskie i odesłano do domu. Czy dane zdarzenie jest wypadkiem w pracy?

Uznanie schorzenia za chorobę zawodową

O stwierdzeniu choroby zawodowej przesądza występowanie dwóch wymogów. Pierwszym z nich jest zamieszczenie schorzenia w wykazie chorób zawodowych natomiast drugim wymogiem jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy powstaniem tej choroby, a oddziaływaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Natomiast organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy mieści się ona w wykazie chorób zawodowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 17 lipca 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 817/13.

SKANSKA – Bezpieczny plac budowy

Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą – mawiał Joseph Conrad. Dlatego przystępując do wszelkich prac na budowie, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich środków ostrożności. Z tego powodu Skanska po raz drugi w tym roku zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa – autorską inicjatywę, mającą na celu edukację pracowników na budowach w całej Polsce. Tematem przewodnim warsztatów była organizacja placu budowy.

Przekazanie dokumentacji powypadkowej do ZUS a jednorazowe odszkodowania

Czy pracodawca przekazuje dokumentację powypadkową do ZUS na wniosek osoby poszkodowanej, czy też nie pytając o zdanie poszkodowanego robi to pracodawca z urzędu? Zaznaczam, że stan zdrowia osoby poszkodowanej nie wykazuje wyraźnych objawów trwałego uszczerbku na zdrowiu, które ewentualnie obligowałyby pracodawcę do skierowania dokumentacji do ZUS celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty jednorazowego odszkodowania?

Pierwsze dane o wypadkach przy pracy w 2016 r.

Jak podaje GUS w pierwszym kwartale 2016 r. wydarzyło się już ponad 16, 5 tys. wypadków przy pracy. Jest to jednak prawie 50% mniej wypadków śmiertelnych niż w I kwartale ubiegłego roku. 

Nowa dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych

Od 19 lipca 2016 r. obowiązuje nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych. Od tego dnia ocena zgodności urządzenia ciśnieniowe będzie wymagała nowych wniosków.

Mandat karny dla osób nadzorujących pracownika

Jeżeli pracownicy podejmują działania niezgodne z procedurami pracy odpowiedzialność ponoszą nie tylko oni sami, ale również osoby nadzorujące, które dopuszczają do takiej sytuacji. Nawet jeżeli działanie to jest sprzeczne ze sztuką pracy i logiką. Przekonali się o tym kierownik i mistrz budowy, kiedy ich pracownik odcinał dźwigary podtrzymujące strop na którym stał.