Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Szkolenia bhp pracowników odśnieżających dachy

  Szkolenia bhp pracowników odśnieżających dachy Prognozy na tegoroczną zimę są nadal dość optymistyczne – raczej ciepło i deszczowo. Ale pogoda lubi zaskakiwać. Jeśli sypnie śniegiem, w ruch pójdzie sprzęt do odśnieżania. Pracownicy wykonujący prace polegające na odśnieżaniu dachów narażeni są na wiele zagrożeń zawodowych. Oprócz odśnieżania dachów mogą wykonywać również prace związane z usuwaniem nawisów śnieżnych, sopli lodu, udrażnianiem rynien i rur spustowych. Jednym z głównych zagrożeń jest jednak upadek z wysokości, który jest spotęgowany koniecznością poruszania się po śliskiej powierzchni dachu, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Właściwe przeprowadzenie szkolenia to droga do ograniczenia liczby urazów i wypadków przy pracy.

Artykuły

 • Kolejne ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców

  Kolejne ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców Ostatnia nowelizacja przepisów o cudzoziemcach ma głównie na celu dostosowanie polskiego prawa do najnowszych zmian przepisów unijnych dotyczących ruchu wizowego. Wprowadziła też kolejne ułatwienia w zatrudnianiu osób przybywających do Polski z zagranicy. Sprawdź, kogo objęły najnowsze zmiany.
 • Tylko 52 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku

  Tylko 52 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński przedstawił na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy plan działania PIP w 2021 roku. Inspekcja sprawdzi, jak pracodawcy stosują rozwiązania prawne związane ze zwalczaniem pandemii i przeprowadzi działania prewencyjne w celu ochrony pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Kontrole obejmą również przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych.
 • Niższe koszty badań profilaktycznych i nowe wskazania metodyczne do ich przeprowadzania

  Niższe koszty badań profilaktycznych i nowe wskazania metodyczne do ich przeprowadzania Pod koniec zeszłego roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników. Dotyczą między innymi przeniesienia obowiązku wykonywania badań specjalistycznych (okulistycznego, neurologicznego, laryngologicznego) na lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badanie. Zmiany mają się też przyczynić do obniżenia kosztów badań profilaktycznych.
 • Kolejne ułatwienia w zakresie badań profilaktycznych na czas epidemii

  Kolejne ułatwienia w zakresie badań profilaktycznych na czas epidemii Trwają prace nad kolejnymi zmianami specustawy antykryzysowej. Tym razem zmiany mają dotyczyć w dużej mierze kwestii badań profilaktycznych oraz badań lekarskich niezbędnych do wykonywania niektórych zawodów. Sprawdź szczegóły.
 • Informacja o kwarantannie lub izolacji domowej na PUE ZUS – instrukcja dla ubezpieczonego

  Informacja o kwarantannie lub izolacji domowej na PUE ZUS – instrukcja dla ubezpieczonego EWP, czyli system informatyczny Centrum e-Zdrowia, to system, z którego ZUS pozyskuje informacje o nałożonej kwarantannie lub izolacji i umieszcza je na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Widzi je zarówno ubezpieczony, jak i jego pracodawca, czyli płatnik składek. Informacje pojawiają się w nowej zakładce (kwarantanna/izolacja domowa) w panelu płatnika lub ubezpieczonego.
 • Problematyczne wyznaczenie początku i końca drogi do pracy lub z pracy

  Problematyczne wyznaczenie początku i końca drogi do pracy lub z pracy Do zakwalifikowania zdarzenia wypadkowego za wypadek w drodze do pracy lub z pracy konieczne jest dokładne wyznaczenie początku i końca drogi do pracy lub z pracy. W doktrynie wyrażane jest utrwalone stanowisko, że droga do pracy lub z pracy zaczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika drzwi domu (mieszkania), w którym mieszka, lub bramy zakładu pracy, i kończy się również odpowiednio na granicy terenu znajdującego się we władaniu zakładu pracy albo progu domu (mieszkania) w miejscu zamieszkania pracownika. Ale to zagadnienie jest dużo bardziej złożone w orzecznictwie.
 • Jakie szkolenie dla handlowca, który nabył uprawnienia do obsługi wózka widłowego

  Jakie szkolenie dla handlowca, który nabył uprawnienia do obsługi wózka widłowego Pytanie: W zeszłym roku szkoliłem pracownika na stanowisku handlowca (praca biurowa, pozyskiwanie nowych klientów, podpisywanie umów z klientami) w firmie zajmującej się wypożyczaniem rusztowań. Teraz mam przeprowadzić szkolenie okresowe, lecz nie wiem, do jakiej grupy zaliczyć handlowca, gdyż w ciągu roku nabył uprawnienia do obsługi wózka widłowego. Do jego obowiązków należy teraz wydawanie wypożyczanych rusztowań i pomoc w ich załadunku. Wykonuje więc już nie tylko pracę biurową. Czy należy przeprowadzić dla niego szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych, czy administracyjno-biurowych? Czy istniejącą ocenę ryzyka zawodowego należy zaktualizować o obsługę wózka widłowego, czy lepiej zrobić drugą dla operatora wózka widłowego?
 • Termin wykonania nakazu inspektora pracy można negocjować

  Termin wykonania nakazu inspektora pracy można negocjować Ujawnienie przez inspektora pracy nieprawidłowości z zakresu bhp powoduje, że należy spodziewać się nakazu, czyli decyzji administracyjnej. W większości przypadków decyzje takie mają charakter terminowy, a sam termin wyznaczany jak przez inspektora. Nie zawsze jego dotrzymanie jest jednak możliwe. Warto więc przekonać inspektora o potrzebie jego wydłużenia – nawet w sytuacji gdy formalnie została już wydana decyzja.
 • Jak pracodawca może zadbać o bhp pracowników zdalnych

  Jak pracodawca może zadbać o bhp pracowników zdalnych Już nawet 1/3 pracowników może wykonywać obowiązki zdalnie. Praca w warunkach domowych jest szczególnie niebezpieczna dla kręgosłupa, ale może też prowadzić do innych przewlekłych schorzeń, jeśli wcześnie nie zareagujemy. Problem zauważyli już pracodawcy. W wielu firmach wprowadzono wewnętrzne kampanie informacyjne, a także zmiany w badaniach profilaktycznych przeciwdziałających najważniejszym problemom. Pamiętaj zatem, żeby na bieżąco informować pracowników o zasadach bezpiecznej pracy zdalnej.
 • Bieżące informowanie o zagrożeniach jako obowiązek służby bhp

  Bieżące informowanie o zagrożeniach jako obowiązek służby bhp Służba bhp powinna sprawować bieżący monitoring w zakresie występujących w zakładzie zagrożeń zawodowych. Powyższa zasada dotyczy nie tylko sytuacji, w której u pracodawcy funkcjonuje komórka bhp, ale również mniejszych pracodawców, gdzie nie ma obowiązku powoływania służby bhp. Niestety lakoniczny przepis umieszczony w katalogu zadań służby bhp daje w praktyce więcej pytań niż odpowiedzi.
 • Jak zabezpieczyć pracownika przy pracy na zwyżce

  Jak zabezpieczyć pracownika przy pracy na zwyżce Pytanie: Czy podczas prac na zwyżce na wysokości 3,5 m pracownik powinien dodatkowo być zabezpieczony w szelki w sytuacji: a) gdy się wychyla poza obszar zwyżki, b) nie wychyla się poza obszar? Czy podczas wychodzenia ze zwyżki i przechodzenia na obiekt na wysokości 3,5 m, który wyposażony jest w barierki o wysokości 1,1 m, pracownik też musi mieć szelki?
 • Czy na wniosek pracownika można go skierować na wcześniejsze badania okresowe

  Czy na wniosek pracownika można go skierować na wcześniejsze badania okresowe Pytanie: Pracownik zwrócił się z prośbą o wcześniejsze skierowanie na badania okresowe w związku z pogorszeniem wzroku. Czy w związku z tym należy go skierować na badania okresowe lub kontrolne?
 • Kiedy należy opracować ocenę zagrożenia przed wybuchem

  Kiedy należy opracować ocenę zagrożenia przed wybuchem Pytanie: Czy w przypadku gdy w zakładzie pracy jest prowadzone ładowanie baterii akumulatorów kwasowo-ołowianych (posiadamy 1 wózek), to pracodawca ma obowiązek opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem oraz ocenę ryzyka wybuchu?
 • „Chyba że pracodawca postanowi inaczej”, czyli o tworzeniu prawa w czasie epidemii

  „Chyba że pracodawca postanowi inaczej”, czyli o tworzeniu prawa w czasie epidemii Kolejne projekty ustaw, które rząd przygotowuje w związku w COVID-19, nie napawają optymizmem. Legislacyjnym bublem obowiązującym do 27 grudnia 2020 r. był nakaz zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, w sytuacji gdy w pomieszczeniu przebywała więcej niż jedna osoba. Pracodawca mógł jednak postanowić, że powyższy nakaz nie będzie obowiązywał i nie będzie trzeba nosić maseczek w pracy. Czyli jak zwykle wszystko jasne. Czy na pewno?
wiper-pixel