Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (doc)

Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (doc)

Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (pdf)

Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (pdf)

Umotywowane powiadomienie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (doc)

Umotywowane powiadomienie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (doc)

Umotywowane powiadomienie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (pdf)

Umotywowane powiadomienie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (pdf)

Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (doc)

Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (doc)

Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (pdf)

Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP (pdf)

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19 – praktyczny wzór

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19 – praktyczny wzór

Lista kontrolna do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym

Lista kontrolna do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym

Procedura ochrony przed koronawirusem

Procedura ochrony przed koronawirusem