WYDANIE ONLINE

Technologia transportu  towarów w magazynach jest ściśle związana z rodzajem magazynu i przechowywanymi towarami. Obejmuje czynności od rozładunku środka transportu zewnętrznego poprzez przyjęcie towarów, ich składowanie, kompletowanie do wydania z magazynu i załadunku na środki transportu.

czytaj więcej »

Od 19 lipca 2016 r. obowiązuje nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych. Od tego dnia ocena zgodności urządzenia ciśnieniowe będzie wymagała nowych wniosków.

czytaj więcej »

Jak podaje GUS w pierwszym kwartale 2016 r. wydarzyło się już ponad 16, 5 tys. wypadków przy pracy. Jest to jednak prawie 50% mniej wypadków śmiertelnych niż w I kwartale ubiegłego roku. 

czytaj więcej »

Jeżeli pracownicy podejmują działania niezgodne z procedurami pracy odpowiedzialność ponoszą nie tylko oni sami, ale również osoby nadzorujące, które dopuszczają do takiej sytuacji. Nawet jeżeli działanie to jest sprzeczne ze sztuką pracy i logiką. Przekonali się o tym kierownik i mistrz budowy, kiedy ich pracownik odcinał dźwigary podtrzymujące strop na którym stał.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zaczyna pracę o godz. 7.00, o 6.50 był już na hali tuż przed szatnią, żeby móc przebrać się w strój roboczy. Zauważył, że rozwiązało mu się sznurowadło, uklęknął żeby je zawiązać . Wstając zahaczył okiem o wystający pręt w konstrukcji stalowej maszyny. Rana oka krwawiła, przez chwilę nic nie widział na to oko. Zdarzenie zgłoszono przełożonemu i natychmiast udał się na izbę przyjęć. Tam założono szwy na powiece, wypisano zwolnienie lekarskie i odesłano do domu. Czy dane zdarzenie jest wypadkiem w pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wypadek pracownika w czasie ćwiczeń strażackich (członek Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej), odbywających się w czasie godzin pracy, można zakwalifikować jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

czytaj więcej »

Jakie dokumenty, oraz na jakich drukach, obecnie trzeba wykonać dokumentację powypadkową wysłaną do ZUS o jednorazowe odszkodowanie w przypadku wypadku w pracy, oraz wypadku w drodze do lub z pracy?

czytaj więcej »

System HACCP należy stworzyć indywidualnie dla każdego zakładu  uwzględniając specyfikę prowadzonej w tym zakładzie produkcji. Wprowadza go przedsiębiorca i on odpowiada za utrzymanie jego działania.

czytaj więcej »

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

czytaj więcej »

W Skanska, największej spółce budowlano-deweloperskiej w Polsce, został opracowany autorski program szkoleń dla pracowników z zakresu bhp. Dodatkowo firma co kwartał organizuje Dni Bezpieczeństwa. Pierwszy w tym roku Dzień Bezpieczeństwa odbył się 21 marca. Poświęcony był organizacji prac wysokościowych.

czytaj więcej »

Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą – mawiał Joseph Conrad. Dlatego przystępując do wszelkich prac na budowie, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich środków ostrożności. Z tego powodu Skanska po raz drugi w tym roku zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa – autorską inicjatywę, mającą na celu edukację pracowników na budowach w całej Polsce. Tematem przewodnim warsztatów była organizacja placu budowy.

czytaj więcej »

Czy pracodawca przekazuje dokumentację powypadkową do ZUS na wniosek osoby poszkodowanej, czy też nie pytając o zdanie poszkodowanego robi to pracodawca z urzędu? Zaznaczam, że stan zdrowia osoby poszkodowanej nie wykazuje wyraźnych objawów trwałego uszczerbku na zdrowiu, które ewentualnie obligowałyby pracodawcę do skierowania dokumentacji do ZUS celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty jednorazowego odszkodowania?

czytaj więcej »

O stwierdzeniu choroby zawodowej przesądza występowanie dwóch wymogów. Pierwszym z nich jest zamieszczenie schorzenia w wykazie chorób zawodowych natomiast drugim wymogiem jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy powstaniem tej choroby, a oddziaływaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Natomiast organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy mieści się ona w wykazie chorób zawodowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 17 lipca 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 817/13.

czytaj więcej »

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym prace z użyciem rusztowań i ruchomych podestów roboczych należy kontrolować warunki pracy na takich stanowiskach. Dzięki kontrolom można wykryć nieprawidłowości, często usunąć je zawczasu i uniknąć np. wypadku. W przeprowadzeniu takich kontroli pomocna będzie lista kontrolna zawierająca szczegółowe pytania z zakresu bhp przy tego rodzaju pracach.

czytaj więcej »

Zadymione pomieszczenia, próbna ewakuacja budowy i pokaz gaszenia pożaru – takie „atrakcje” na szczecińskiej przebudowie budynku Prokuratury Rejonowej prowadzonej przez Skanska czekały na pracowników.  Wszystko to odbyło się w ramach ćwiczeń podczas Tygodnia Bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel