WYDANIE ONLINE

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestowych znajdujących się w pyle emitowanym podczas wykonywania prac. Ochronę taką trzeba realizować przede wszystkim w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego, uwzględniającą rodzaj i stopień narażenia, czyli w praktyce przez zastosowanie środków profilaktycznych zmniejszających zagrożenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel