WYDANIE ONLINE

Praca w okresie zimowym na otwartej przestrzeni niesie za sobą dodatkowe obowiązki pracodawców wobec pracowników wykonujących taką pracę. Wymaga również wyposażenia pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Oto kilka wskazówek, jak zadbać o pracowników w mroźne dni. 

czytaj więcej »

Początek 2017 roku na międzynarodowej arenie bhp zapowiada się bardzo ciekawie. Najprawdopodobniej będzie to czas inauguracji normy ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne. Norma ta ukaże się w wersji angielskiej, następnie zostanie przetłumaczona i pojawi się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

czytaj więcej »

Dla zastosowania wobec pracodawcy sankcji w postaci podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wystarczy, aby przy każdej kontroli ujawniło się chociaż jedno rażące naruszenie przepisów. Nie jest istotna liczba stwierdzonych uchybień, lecz to, czy chociaż jedno stwarzało zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II UK 415/14.

czytaj więcej »

Zaczął się sezon grzewczy wiele zakładów pracy ma własne kotłownie lub stosuje ogrzewanie gazowe. Pojawia się więc dodatkowe zagrożenie dla pracowników – tlenek węgla (czad). Aby się ustrzec tego cichego zabójcy konieczne jest  sprawdzanie instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uzależniona jest od wykazania przez pracownika w toku procesu, że praca została zorganizowana nieprawidłowo, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane, bądź że zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku.

czytaj więcej »

wiper-pixel