WYDANIE ONLINE

Obowiązek posiadania uprawnienia na obsługę konkretnych typów, rodzajów wózków spowodowany jest wymaganiami przepisów, a wymóg ten z kolei wynika z faktu, że konstrukcja i przeznaczenie poszczególnych wózków, rodzaj napędu, sposób sterowania i osprzęt związany z zakresem pracy wózka wymagają od obsługującego wiedzy i umiejętności adekwatnych do konkretnego rodzaju wózka i jego przeznaczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel