WYDANIE ONLINE

Eksploatacja wózków podnośnikowych jest zadaniem, którego organizacja i realizacja ma zapewnić sprawność wózka przez cały okres jego użytkowania. Wózek, jak każde urządzenia techniczne, może ulec uszkodzeniu, a jego elementy ulegają zużyciu naturalnemu - i to mimo starań obsługi i przeprowadzania okresowej konserwacji. Dlatego każdy zakład eksploatujący wózki podnośnikowe powinien być przygotowany na konieczność przeprowadzania napraw bieżących, remontów okresowych czy poawaryjnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel