WYDANIE ONLINE

Jakie jest przeznaczenie dróg wewnętrznych w zakładzie i jakie wymagania powinny one spełniać, by transport wewnątrzzakładowy był bezpieczny?

czytaj więcej »

Jakie są zasady właściwego podnoszenia i przenoszenia ładunku podczas ręcznego przemieszczania przedmiotów? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Jakie informacje przekazać pracownikom, aby bezpiecznie wykonywali swoją pracę?

czytaj więcej »

Pracuję w firmie jako specjalista ds. bhp. W czasie gdy będę na urlopie, będzie przyjmowana do pracy osoba na stanowisko przedstawiciela handlowego. W jaki sposób przeprowadzić, zorganizować szkolenie wstępne? Kto może to zrobić za mnie?  Jestem jedyną osobą w firmie w dziale bhp.

czytaj więcej »

Czy schody w budynku urzędu muszą być oznaczone żółto-czarnymi pasami? Schody służą pracownikom oraz klientom urzędu (budynek jest trzykondygnacyjny). Jeżeli tak, to jak prawidłowo należy je oznaczyć? Na przykład pierwszy i ostatni stopień schodów?

czytaj więcej »

Firma zajmuje się sprzedażą opału i stali. Na placu znajduje się opał, stal, inne drobne materiały, a także budynek dla 6 pracowników. Czy jest obligatoryjny obowiązek oznaczenia ruchu dla pieszych (za pomocą znaków liniowych na powierzchni placu), którzy będą przemieszczali się po placu? Jeśli tak, to jak prawidłowo należy to wykonać i z jakich przepisów to wynika?

czytaj więcej »

Czy w pomieszczeniu biurowym o powierzchni ok. 30 m2  – pracuje w nim czterech pracowników – może być zainstalowana kserokopiarka używana sporadycznie? Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie, aby takie urządzenie mogło w nim pracować?

czytaj więcej »

Czy w pomieszczeniu biurowym może nie być okna tylko oświetlenie elektryczne?

czytaj więcej »

W zakładzie pracy pracodawca podjął decyzję o szczepieniu ochronnym w ramach przeciwdziałania chorobom zawodowym. Szczepienie ma być przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.  Czy pracownicy muszą wyrażać pisemną zgodę na takie szczepienie lub pisemną odmowę poddania się szczepieniu?

czytaj więcej »

Czy wszystkie osoby uczestniczące w montażu rusztowania muszą mieć szczególne uprawnienia? Czy osoba podająca z dołu elementy również musi posiadać takie uprawnienia?

czytaj więcej »

Czy pracownik, wchodząc po drabinie przystawnej na wysokość 7 m, by dojść do stanowiska pracy, musi być wyposażony w środki chroniące przed upadkiem z wysokości? Zaznaczam, że na drabinie pracownik nie wykonuje pracy, musi jej jedynie użyć, by dojść do stanowiska pracy.

czytaj więcej »

Dwaj pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno- -biurowym (przewaga pracy przy komputerze) oraz na stanowisku robotniczym ds. gospodarczych (koszenie traw, odśnieżanie, drobne prace remontowo-gospodarcze) uzyskali orzeczenie lekarskie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mają oni aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające ich do pracy na swoich stanowiskach pracy. Czy mimo to zakład pracy ma obowiązek skierowania tych pracowników na badania lekarskie po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności?

czytaj więcej »

Czy karta szkolenia wstępnego musi być identyczna jak w rozporządzeniu, czyli 1/1? Czy też może być cała zawartość zgodna z rozporządzeniem, ale przełożona na inną stworzoną kartę szkolenia wstępnego?

czytaj więcej »

Jak zorganizować stanowisko pracy, na którym czyszczone są płyty z kleju za pomocą pistoletów odmuchowych?

czytaj więcej »

Jaka instytucja może udzielić zespołowi powypadkowemu informacji na temat skutków wypadku przy pracy (czy w ogóle wystąpił uraz i jaki to uraz)? Zespół powypadkowy otrzymał od poszkodowanego kartę informacyjną ze szpitala. Szpital natomiast odmówił udzielenia odpowiedzi, powołując się na ustawę o ochronie praw pacjenta, podkreślając, że na tego typu informację zgodę musi wyrazić pacjent (poszkodowany). Z uwagi na fakt, że żaden z członków zespołu powypadkowego (pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy) nie posiada wykształcenia medycznego, z zapisów powyższej karty nie można było stwierdzić, czy nastąpił jakikolwiek uraz. Jak w takim razie zespół powypadkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem, może zasięgnąć opinii lekarza w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku?

czytaj więcej »

Czy zawsze należy informować Państwową Straż Pożarną o próbnej ewakuacji w firmie?

czytaj więcej »

wiper-pixel