WYDANIE ONLINE

Wykonywanie zwykłych czynności nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. Tylko w razie wyjątkowo dużego nawarstwienia się niekorzystnych dla poszkodowanego okoliczności, przekraczających przeciętne normy wrażliwości psychicznej człowieka i wywołujących silne, negatywne emocje, można upatrywać w tych zjawiskach zewnętrznej przyczyny zdarzenia – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 2016 r., sygn. akt I UK 236/15.

czytaj więcej »

Aby pracownik mógł pracować bezpiecznie i stosować właściwe sposoby ochrony przed zagrożeniami, należy je najpierw zidentyfikować.

czytaj więcej »

W zakładzie pracy ze względu na brak pomieszczeń została wydzielona w magazynie część na pomieszczenia do pracy z monitorem ekranowym. Nadmienić należy, że został spełniony wymóg 2 m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia przypadającego na jednego pracownika. Niestety nie ma możliwości zapewnienia dostępu światła dziennego. Czy w takim pomieszczeniu może się odbywać praca stała powyżej 4 godzin na dobę? Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy spełnić jakieś dodatkowe warunki?

czytaj więcej »

W tym samym zakładzie pracy pracownik działu produkcji został zatrudniony na innym stanowisku, w innych dziale. Praca w dziale produkcji polegała na kontroli jakości, natomiast praca na kolejnym stanowisku polega na myciu elementów urządzeń z tworzyw sztucznych. Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany  do wykonania ponownego szkolenia wstępnego ogólnego bhp,  czy wystarczy jedynie instruktaż stanowiskowy z uwagi na zmianę zakresu obowiązków?

czytaj więcej »

Czy spowodowanie wypadku w magazynie wysokiego składowania przez operatora wózka wysokiego podnoszenia może być zakwalifikowane jako katastrofa w ruchu lądowym?

czytaj więcej »

wiper-pixel