WYDANIE ONLINE

Stacje paliw płynnych rosną jak grzyby po deszczu. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy pracownikom, klientom, a także otoczeniu, stacje paliw płynnych muszą spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Jakie są wymagania odnośnie zabudowy stacji paliw bądź bezpiecznej eksploatacji zbiorników na paliwa płynne? Jakie są najważniejsze kwestie ochrony przeciwpożarowej na stacji paliw?

czytaj więcej »

Czy nauczycielowi wychowania fizycznego zatrudnionemu w szkole podstawowej na czas określony (umowa na zastępstwo) w wymiarze 12/18 części etatu do końca czerwca 2018 roku należy zapewnić odzież roboczą lub ochronną?

czytaj więcej »

W jaki sposób określić, komu przysługuje odzież robocza? Czy okres używania odzieży roboczej można uzależnić od wymiaru zatrudnienia?

czytaj więcej »

Firmie sprzątającej zlecono usługę wykonania doczyszczenia posadzki w stacji transformatorowej. Czy osoby sprzątające muszą posiadać specjalne kwalifikacje?

czytaj więcej »

Kto wchodzi w skład komisji bhp? Jakie uprawnienia posiada komisja bhp? Czy są to uprawnienia wyłącznie doradcze w zakresie bhp?

czytaj więcej »

W magazynie środków ochrony roślin temperatura wynosi 7º C. Co powinien w takiej sytuacji zrobić pracodawca? Czy powinien zapewnić pracownikom ciepłe posiłki, czy bezwzględnie zapewnić ocieplenie magazynu? Czy w takim magazynie może pracować wózek na propanbutan, jeśli nie, to czy może tylko przejeżdżać przez ten magazyn?

czytaj więcej »

Po zaistniałym zdarzeniu wypadkowym pracownika odwieziono do lekarza w celu udzielenia pomocy lekarskiej. Pracownika zaszczepiono szczepionką, bo nie posiadał książeczki szczepień i nie był pewien, czy był szczepiony. W przychodni, gdzie był szczepiony, potwierdzono jego szczepienie w poprzednich latach, jednak w książeczce nie posiadał wpisu o tych szczepieniach. Czy wpisy w książeczce szczepień są obligatoryjne?

czytaj więcej »

Czy w każdej spółce wydzielonej z Grupy Kapitałowej powinniśmy mieć oddzielne rozporządzenie dotyczące komisji bhp, czy powinniśmy też prowadzić oddzielne spotkania członków? Czy biorąc pod uwagę wspólny cel oraz ścisłą współpracę, możemy połączyć te aspekty? Pracujemy w tych samych biurach i jesteśmy obsługiwani przez te same działy administracyjne, kadrowe oraz bhp. Z każdej spółki mamy natomiast wybranego przedstawiciela wchodzącego w skład komisji bhp.

czytaj więcej »

wiper-pixel