WYDANIE ONLINE

Aby skutecznie zabezpieczyć pracownika stacji benzynowej przed występującymi na jego stanowisku zagrożeniami, należy je najpierw zidentyfikować. Jednak zadanie to wcale nie jest takie proste. Zakres obowiązków pracowników stacji benzynowych bywa bardzo szeroki. Stacja benzynowa obecnie to nie tylko dystrybutory z paliwem, to również sklep czy bar.

czytaj więcej »

Co jaki okres powinna być aktualizowana karta charakterystyki substancji niebezpiecznej? Jeśli producent nie dokonał aktualizacji w ciągu roku lub dwóch lat to, czy taką kartę można uznać za aktualną według przepisów? A może karta powinna być z każdym nowym rokiem aktualizowana?

czytaj więcej »

Czy za wypadek przy pracy należy uznać zdarzenie, które nastąpiło w sytuacji, gdy pracownik wyszedł w czasie pracy do sklepu i nie powiadomił o tym, że wychodzi przełożonego? A w przypadku, gdy zgłosi przełożonemu, że wychodzi do sklepu i ulegnie wypadkowi, czy wypadek wtedy jest wypadkiem przy pracy? Czy zawsze pracownik powinien zgłaszać fakt, że wychodzi np. sklepu?

czytaj więcej »

W laboratorium zakładu planowane jest przeprowadzanie testów oraz analiz laboratoryjnych wybranych czynników w materiale biologicznym (chodzi o preparowanie tkanek i osocza ludzkiego). Jakie obowiązki w kwestii bhp należy spełnić? Czy jest konieczność profilaktycznych szczepień pracowników np. na WZW?

czytaj więcej »

Czy można zakupić personelowi medycznemu obuwie medyczne bez paska na pietę?

czytaj więcej »

wiper-pixel