WYDANIE ONLINE

Z roku na rok kleszcze powiększają terytoria swojego występowania i dziś można je spotkać nawet na terenach miejskich. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawca wiedział, jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy, a pracownik, jak się przed nimi ustrzec.

czytaj więcej »

 Firmy zatrudniające pracowników na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i w najmniej szkodliwych warunkach pracy zostaną zwolnione z obowiązku kierowania na okresowe szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych. Resort pracy zapowiada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 czerwca.

czytaj więcej »

 Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) niosą ze sobą bardzo poważne zmiany w tej kwestii. Proces wdrożenia jest bardzo skomplikowany i wymaga licznych zadań do wykonania. Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi działać zgodnie z nowymi przepisami od 25 maja 2018 r. Za ich nieprzestrzeganie grozić będą bardzo wysokie kary. Już teraz zapoznaj się z nowymi przepisami i dostosuj swoje procedury do nowych wymogów prawnych.

czytaj więcej »

W wielu firmach stosuje się monitoring. Zazwyczaj ma on chronić dobytek pracodawcy, czuwać nad bezpieczeństwem pracowników. Jednak warto zwróć uwagę na to, jak do kwestii monitoringu w zakładach pracy odnoszą się przepisy. Co może obejmować taki monitoring i do czego może służyć? Zwróćmy również uwagę na planowane zmiany przepisów w kwestii monitoringu z uwagi na nowe przepisy RODO.

czytaj więcej »

„Zatrudniając więcej niż 100 pracowników, pracodawca musi utworzyć służbę bhp. Zaś pojęcie "służba bhp" nie jest i nie może być równoważne ani z pojęciem pracownika, ani specjalisty spoza zakładu pracy”, którym powierzono wykonywanie zadań służby bhp. Nie ma więc podstaw do utożsamienia obowiązku utworzenia w zakładzie pracy służby bhp z powierzeniem wykonywania tej służby pracownikom lub podmiotom zewnętrznym” – orzekł NSA w wyroku z 13 grudnia 2017 r., sygn. I OSK 361/16.

czytaj więcej »

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, z której usuwany jest azbest, zobowiązany jest zgłosić przedmiotowe prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. O czym jeszcze pamiętać, chcąc usunąć azbest?

czytaj więcej »

Jakie prace są szczególnie uciążliwe dla kobiet, które pracują w biurze na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy? Czy pracodawca musi sporządzić wykaz takich prac?

czytaj więcej »

Sporo wątpliwości w praktyce budzi kwestia tego, czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania czynności na rzecz podmiotu innego niż pracodawca w czasie i miejscu pracy. Poznaj stanowisko, jakie zajął w tej materii Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

W firmie nie ma etatu sprzątaczki. Prace sprzątające wykonują dwie pracownice spółki na umowie zleceniu. Czy w związku z tym należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska sprzątaczki, którego de facto nie ma, czy może do zajmowanych stanowisk przez panie dopisać dodatkowe zagrożenia, jak mycie okien, kontakt z środkami czyszczącymi żrącymi, a co jeśli umowę zlecenie podpiszą inni pracownicy?

czytaj więcej »

wiper-pixel