WYDANIE ONLINE

Zima to okres, który niesie ze sobą dodatkowe zagrożenia wypadkowe i chorobowe. Jest rzeczą istotną , aby o bezpieczeństwo pracy dbali nie tylko pracodawcy i osoby nadzoru, ale również sami pracownicy. Pracownik powinien przestrzegać swoich obowiązków zapisanych w kp i regulaminie zakładowym, ale również ma prawo wymagać (domagać się) zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ma prawo również (poprzez swoich przedstawicieli) wpływać na działania pracodawcy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

czytaj więcej »

wiper-pixel