WYDANIE ONLINE

Obecnie wiele firm zatrudnia pracowników z agencji pracy tymczasowej. Taka forma zatrudniania rodzi po stronie pracodawcy-użytkownika określone przepisami obowiązki w zakresie bhp. Jednak są kwestie nieuregulowane wprost w przepisach. Jedną z nich jest problem wyznaczenia koordynatora ds. bhp. Czy w związku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik muszą powołać koordynatora ds. bhp? 

czytaj więcej »

Jak się okazuje, stosowanie w praktyce przepisów nowego rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych warunków pracy i kształcenia może przysporzyć trudności. Rodzą się pytania, czy w każdym pomieszczeniu dydaktycznym trzeba zapewnić apteczkę? Czy szkoleniu bhp należy poddać tylko wskazanych w przepisach studentów i doktorantów? A co w takim razie z pracownikami uczelni, o których rozporządzenie już nie wspomina?

czytaj więcej »

Prowadzenie samochodu, w celu wykonywania czynności związanej z działalnością gospodarczą, w stanie nietrzeźwości przez poszkodowanego ubezpieczonego prowadzącego taką działalność i spowodowanie wypadku, w którym poniósł śmierć, nie oznacza, że został zerwany związek pomiędzy działalnością a zdarzeniem powodującym wypadek. W takiej sytuacji uprawnionym należy się jednorazowe odszkodowanie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt III UK 21/17.

czytaj więcej »

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 21 września 1997 r., sygn. akt I PK 272/16.

czytaj więcej »

W wielu firmach stosowane są różne maszyny i elektronarzędzia. Pracodawcy lub pracownicy służby bhp w takich firmach muszą zadbać, aby użytkowany sprzęt elektryczny utrzymywany był w stanie sprawności technicznej. W związku z tym często rodzi się pytanie: jak ustalić terminy wykonywania pomiarów elektrycznych dla maszyn i elektronarzędzi?

czytaj więcej »

Rolą każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięcia nauki i techniki. Do technicznych sposobów poprawiających bezpieczeństwo pracy zalicza się monitoring wizyjny. Jego prawidłowe wprowadzenie polega na przestrzeganiu nie tylko przepisów dotyczących bezpośrednio monitoringu pracowniczego, ale również regulacji z zakresu bhp w zakresie udziału pracowników w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo pracy.

czytaj więcej »

Chcąc kupić drabinę przenośną do zakładu pracy, często pada pytanie: jakie wymagania stawiają przepisy wobec drabin? Czy obowiązują takie same przepisy jak w przypadku drabin używanych do celów prywatnych? Jakie oznakowanie powinna mieć drabina (dopuszczalne obciążenie, znak B, CE, PN)? Czy powinna mieć deklarację zgodności?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika? Czy listę pracowników, którzy zapoznali się z ryzykiem zawodowym, przechowywać w osobnej dokumentacji w komórce bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie to są zagrożenia pierwotne, a jakie wtórne w ocenie ryzyka zawodowego prac spawalniczych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ocenie ryzyka zawodowego lekarza należy uwzględnić jego zmęczenie? Wiem, że lekarz pracuje w kilku ośrodkach i na podstawie różnych umów i przepracowuje miesięcznie dużo więcej godzin, niż jest to dopuszczalne. Czy mam wprost napisać, że lekarz pracuje za dużo i stąd jego zmęczenie? Jak to ująć w ocenie ryzyka?

czytaj więcej »

W zakładach gastronomicznych eksploatowane są niebezpieczne maszyny, urządzenia i narzędzia ręczne. Dlatego zaleca się, aby szczególnie w małych zakładach gastronomicznych, czyli zatrudniających do 5 pracowników, przeprowadzać częstą kontrolę stanu bhp. Najlepiej, aby przeprowadzał ją pracodawca, wspólnie z osobą, której powierzono wykonywanie zadań służby bhp. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy przykładową listę kontrolną gotową do wykorzystania w zakładzie gastronomicznym. W zależności od sytuacji w firmie można skorzystać z całej listy lub jedynie wybranych bloków tematycznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel