WYDANIE ONLINE

Mimo że przepisy RODO obowiązują już od dłuższego czasu, ich prawidłowe stosowanie wciąż budzi wiele wątpliwości. Nadal rodzą się pytania związane z realizacją obowiązku uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych np. pracowników w kwestiach związanych z bhp. Specjalnie dla „Aktualności bhp” odpowiedź Ministerstwie Cyfryzacji. Poznaj zatem zdanie eksperta, jak kwestie RODO interpretować w przypadkach związanych z bhp i bądź spokojny w razie kontroli.

czytaj więcej »

Część pracodawców zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych może odstąpić od zapewniania im szkoleń okresowych, zakładając iż spełniają wszystkie przesłanki od których takie odstępstwo zależy. Nowe regulacje kodeksu pracy są niestety bardzo ogólne i nie zawierają przepisów przejściowych. Może to powodować wątpliwości w zakresie ważności dotychczasowych szkoleń okresowych oraz konieczności ich przeprowadzania – w przypadku gdy termin ich zapewnienia przypada w niedalekiej przyszłości lub gdy pracodawca nie zapewnił ich w 2018 roku.

czytaj więcej »

Nowe przepisy Kodeksu pracy dają możliwość odstępstwa od zapewniania szkoleń okresowych bhp pracownikom administracyjno-biurowym. Jedną z przesłanek, które to umożliwiają są dane wynikające z oceny ryzyka. Istnieje duża szansa, że w przeważającej większości przypadków ocena bieżąca, jak jej aktualizacja dostarczą informacji pozwalających na takie zwolnienie ze szkoleń okresowych. Przełoży się to zapewne na oszczędności pracodawcy. Co jednak należy mieć na uwadze w takim przypadku?

czytaj więcej »

Eksploatujący urządzenie techniczne jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Od niedawna obowiązuje nowa definicja nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego ogranicza obowiązek informacyjny względem UDT do przypadków, w których miały miejsce obrażenia ciała lub śmierć.

czytaj więcej »

16 lutego 2019 r., weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujacych. Czy przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie do dźwigów zamontowanych na samochodach ciężarowych służących do transportowania zbiorników?

czytaj więcej »

Od decyzji nakazowych PIP wydanych w formie pisemnej, po kontroli inspektora pracy, można się odwołać. Nie oznacza to jednak, że pracodawca w każdym wypadku musi odwoływać się samodzielnie. Można to zrobić przez pełnomocnika. Może zwiększyć to skuteczność wszczynanej procedury oraz szanse na zmianę lub uchylenie nakazu inspektora pracy. Należy jednak pamiętać wówczas o kilku kwestiach.

czytaj więcej »

Mimo że nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym obowiązuje już od kilku miesięcy (10 sierpnia 2018 r.), nadal pojawia się wiele pytań na temat kwalifikacji i uprawnień osób, które mogą zostać dopuszczone do obsługi wózki podnośnikowych. Mając to na uwadze, prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie.

czytaj więcej »

wiper-pixel