WYDANIE ONLINE

Każda praca niezależnie od miejsca jej wykonywania oraz zawodu czy specjalności wiąże się z ryzykiem. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest więc przebrnięcie przez proces oceny ryzyka zawodowego. Dlatego też ważna jest znajomość problematyki oceny ryzyka w kontekście uprawnień inspektora pracy w czasie jego kontroli, w tym najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości. Dzięki temu można zminimalizować negatywne konsekwencje pokontrolne.

czytaj więcej »

16 lutego 2019 r. weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Głównym jego celem jest zapewnienie operatorom żurawi bezpiecznych warunków pracy, które uwzględniają specyfikę wykonywanego przez nich zawodu. Rozporządzenie daje też podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy tych pracowników. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje przepis lub norma zabraniająca rozładunku naczepy odpiętej od ciągnika siodłowego? Sytuacja jest następująca: firma podstawia naczepę pod rampę, następnie kierowca wypina ciągnik i odjeżdża po następną naczepę. Rozładunek wykonywany jest przez wjazd wózkiem czołowym na naczepę. Jak ustalić zasady bezpiecznej pracy w takim przypadku? Czy taki rozładunek jest zgodny z przepisami bhp?

czytaj więcej »

Tam gdzie istnieje możliwość przesłania efektów pracy drogą elektroniczną, a praca nie wymaga czynności skooperowanych oraz bieżącego nadzoru ze strony pracodawcy istnieje podstawa do powierzenia pracy w formie telepracy. Mimo, iż przeważnie realizowana jest ona w domu telepracownika nie może być wykonywana w dowolnych warunkach. Rolą pracodawcy jest nie tylko właściwe wyposażenie telepracownika, ale również przeprowadzanie kontroli wykonywania telepracy pod względem bhp. Czy pracownik może się nie zgodzić na taką kontrolę?

czytaj więcej »

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. W praktyce nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy termin badań okresowych przypadnie podczas urlopu pracownika. Czy w takim przypadku obowiązkiem zatrudnionego będzie realizacja badań w czasie urlopu i czy orzeczenie lekarskie wydane w takich warunkach będzie wiążące?

czytaj więcej »

wiper-pixel