WYDANIE ONLINE

Kleszcze mogą być nosicielami bakterii i wirusów powodujących bardzo groźne choroby. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawca wiedział jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy, a pracownik jak się przed nimi ustrzec.

czytaj więcej »

 PIP w 2018 roku przeprowadziła ponad 7 tys. kontroli placów budów. Aż w 90% przypadków inspektorzy pracy musieli sięgnąć po decyzję administracyjną, aby uregulować nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem pracy. Oznacza to, że tylko na 10% polskich budów praca zorganizowana jest bezpiecznie. Poznaj zatem najczęściej identyfikowane nieprawidłowości przyczyniające się do wypadków na polskich budowach.

czytaj więcej »

Wkrótce czekają nas zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp. Jedna z nich odnosi się do pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp w postaci osoby fizycznej. Wśród czytelników zrodziło się zatem pytanie: czy posiadając wpis w działalności gospodarczej: PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, będzie można po zmianach dalej organizować szkolenia z zakresu bhp, będąc osobą fizyczną?

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy przygotowuje projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zmiany mają na celu ułatwienie pracodawcom wywiązywania się z obowiązku zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych. Będą to zmiany szczególnie korzystne dla pracodawców, których pracownicy wykonują zadania w terenie. Poznaj plany resortu pracy w zakresie uaktualnienia przepisów dotyczących posiłków i napojów do obecnych realiów.

czytaj więcej »

Już wiemy, że niebawem czekają nas zmian w niektórych wzorach dokumentów z zakresu bhp. Informacje na ten temat zmian w niektórych wzorach dokumentów z zakresu bhp wywołały poruszenie wśród osób zajmujących się bhp, bowiem od wielu lat podstawowe wzory dokumentów z zakresu bhp (protokół powypadkowy, dokumenty dotyczące szkoleń bhp) nie były zmieniane. Jakie są przyczyny zmian? Na czym polegają?  

czytaj więcej »

Niebawem zmienią się przepisy Kodeksu pracy dotyczące badań lekarskich pracowników. Chodzi o dokumentację w zakresie badań lekarskich i przedstawianie nowemu pracodawcy aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Sprawdź, co w praktyce oznaczają zbliżające się zmiany w przepisach?

czytaj więcej »

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia, zakładowa organizacja związkowa może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań. Należy pamiętać, że powyższe uprawnienie przysługuje również zakładowym organizacjom związkowym zrzeszającym tylko i wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie elastycznych form zatrudnienia. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zapewnienie bezpiecznych warunków pracy niezależnie od tego czy zatrudnia wyłącznie pracowników czy również osoby w oparciu o umowy cywilnoprawne.

czytaj więcej »

Na właścicielu budynku lub mieszkania ciąży obowiązek należytego zabezpieczenia otworów, włazów i wejść do piwnic i innych tego typu pomieszczeń, brak tych zabezpieczeń i choćby poinformowania osób przebywających w budynku czy mieszkaniu o zagrożeniu powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli dojdzie do wypadku; nie ma tu znaczenia fakt, że poszkodowany pracuje w branży remontowo-budowlanej – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

czytaj więcej »

 Wypadki przy pracy są zdarzeniami do których dochodzi w rozmaitych okolicznościach. Jedne powodowane są siłą wyższą, inne wynikają z braku zapewnienia przez pracodawcę właściwych warunków pracy a jeszcze inne są konsekwencją naruszenia przez pracowników zasad bezpiecznej pracy. W ostatnim przypadku może dojść do zbiegu postępowania powypadkowego z postępowaniem w sprawie nałożenia kary porządkowej.

czytaj więcej »

Służbę bhp tworzą wyspecjalizowane komórki organizacyjne, w których zatrudnione są osoby na podstawie stosunku pracy. Skład osobowy takich komórek ustala pracodawca, kierując się ograniczeniami wynikającymi z przepisów rozporządzenia w sprawie służby bhp. Problemem może się okazać dłuższa nieobecność pracownika służby bhp. Czy w takim wypadku zachodzi konieczność zorganizowania zastępstwa i w jakiej formie?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z normą PN-EN ISO 13850 pod przyciskiem „STOP – Awaria”, należy umieścić puste żółte tło bez opisów. Jak powinno się postępować w przypadku wyłącznika awaryjnego w wózku widłowym. Posiada on żółtą część jednak na dole przycisku. Brakuje jednak żółtego tła. Żaden ze współpracujących z nami producentów nie stosuje dodatkowego oznaczenia tego przycisku. Czy w związku z tym powinniśmy we własnym zakresie wyposażyć wyłączniki awaryjne w żółte tło?

czytaj więcej »

wiper-pixel