WYDANIE ONLINE

Oceniając ryzyko zawodowe na stanowisku pracy cukiernika trzeba zastanowić się, nad zagrożeniami na tym stanowisku. Aby skutecznie zabezpieczyć pracownika przed zagrożeniami, należy je dokładnie zidentyfikować. W tym celu pomocne będzie zestawienie czynników niebezpiecznych najczęściej występujących na tym stanowisku.

czytaj więcej »

29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Oprócz nowego wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy planowano zaktualizowanie i dostosowanie treści objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia statystycznej karty wypadku. Zobacz czy plany te zostały zrealizowane.

czytaj więcej »

28 czerwca 2019 r., weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzają one m.in. nowy wzór karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp. Jednak to nie wszystko co ulegnie zmianie w przepisach. Dowiedz się zatem, jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp.

czytaj więcej »

Zdarzenie jakim jest wypadek przy pracy nakłada na zespół powypadkowy obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie na jego podstawie sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Czy protokołu powypadkowy w zakresie objętości musi odpowiadać dokładnie wzorowi z rozporządzenia?

czytaj więcej »

O tym jakie środki ochrony indywidualnej mają być dostarczone pracownikowi w danym przypadku, przesądzają konkretne warunki pracy. Przy niektórych pracach będzie przesądzać to właściwy przepis, częściej jednak decydować będzie stosowana technologia, instrukcja producenta, literatura fachowa, doświadczenie życiowe orzekła Wojewódzkie Sąd Administracyjny w Gliwicach.

czytaj więcej »

wiper-pixel