WYDANIE ONLINE

Oto kilka najważniejszych kwestii, o których należy pamiętać sporządzając protokół powypadkowy, gdy w firmie zdarzy się wypadek.

czytaj więcej »

Jak wynika ze sprawozdania PIP z kontroli przeprowadzanych w 2018 r., na polskich budowach warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są przez pracodawców pomijane i traktowane jak zło konieczne oraz źródło dodatkowych kosztów. Odbija się to niestety na liczbie wypadków przy pracy. Nadal branża budowlana pozostaje bowiem w czołówce najbardziej wypadkowych branż. Poznaj wyniki kontroli PIP na budowach i zobacz na co inspektorzy zwrócili uwagę.

czytaj więcej »

W nowej karcie szkolenia wstępnego pojawiło się pole z napisem „oznaczenie pracodawcy”. Czy można tutaj odbijać pieczątkę zakładu pracy, czy może ma służyć do innej identyfikacji? W nieaktualnej już wersji druku w tym miejscu pieczętowałem pieczątką zakładową, ale nie wiem jak się mam odnieść do obecnych zmian.

czytaj więcej »

Czy w związku ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp, w zakresie jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia, organizatorem szkolenia bhp dalej może być, we własnej firmie, pracodawca?

czytaj więcej »

Czy pracownicy powinni stosować maski bagnetowe z pochłaniaczem, jeżeli pomiar stężenia substancji rakotwórczej, np. benzenu, wynosi poniżej 0,1 NDS, a na stanowisku pracy stosowana jest wentylacja mechaniczna?

czytaj więcej »

Czy do obsługi podestów ruchomych przejezdnych montowanych na pojazdach samochodowych (winda na samochodzie dostawczym) wymagane są kwalifikacje potwierdzone egzaminem UDT?

czytaj więcej »

Obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest powołanie komisji bhp jako organu doradczego i opiniodawczego. Posiedzenia komisji powinny odbywać się raz na kwartał – w składzie wynikającym z przepisów kodeksu pracy. Czy w przypadku gdy posiedzenie komisji przypada w sezonie urlopowym pracodawca ma prawo odwołać członka komisji z urlopu wypoczynkowego ?

czytaj więcej »

wiper-pixel