WYDANIE ONLINE

Kontrola warunków pracy stanowi podstawę okresowej analizy stanu bhp w firmie. Należy zatem odpowiednio przygotować się i przeprowadzić taką wewnętrzną kontrolę. Od czego zacząć, na co zwracać uwagę?

czytaj więcej »

7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy dotyczące m.in. przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. W myśl tych zmian mobbingowany pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy też został rozwiązany. Dzięki tym zmianom podwładni będą mogli łatwiej realizować swoje uprawnienia pracownicze.

czytaj więcej »

Do uzgodnień międzyresortowych trafiły propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie szkoleń inspektorów ochrony ppoż. Zmiany nie będą spektakularne, ale z całą pewnością ułatwią pracę podmiotom organizującym szkolenia i osobom je wypisującym. Nie będzie  utrudnień dla samych inspektorów ochrony ppoż. i ograniczą się wyłącznie do wzoru samych zaświadczeń.

czytaj więcej »

Z okazji Dnia Pracownika Służby Bhp warto porozmawiać o trudach codziennej pracy. Zdajemy sobie  sprawę, że praca w służbie bhp to wyzwanie, któremu czasami niełatwo podołać. Jak zatem wpływać na zmianę postawy wobec służby bhp? Jak poprawić warunki pracy samych pracowników tej służby? Jak wpłynąć na pracodawców, pracowników, ale i samych pracowników służby bhp, aby zmienić postrzeganie tej grupy przez otoczenie.

czytaj więcej »

Instrukcja bhp powinna szczegółowo określać właściwe, bezpieczne postępowanie pracownika, aby uchronić go przed wypadkiem – wynika z orzeczenia sądu okręgowego w sprawie wypadku przy pracy podczas prac przeładunkowych.

czytaj więcej »

Wystąpienie wypadku w drodze do pracy lub z pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w wyniku którego zdarzenie zostanie uznane za wypadek „w drodze” lub nie. Cennych informacji mogą dostarczyć świadkowie wypadku, którzy składają w tej sprawie oświadczenie. Wiąże się to jednak z przetwarzaniem ich danych osobowych, jednak w ograniczonym zakresie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia wstępnego z bhp (ogólnego i stanowiskowego) zleceniobiorcom może być karta szkolenia wstępnego, czy może należy stosować odpowiednie oświadczenie?

czytaj więcej »

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na to, aby uatrakcyjnić przeprowadzane szkolenia. Różnorodność, energiczność i otwartość na zmiany to cechy niezwykle cenione wśród odbiorców. Dlatego też warto dążyć do urozmaicania swoich zajęć, aby słuchacze czuli, że zajęcia przygotowywane są właśnie dla nich i z myślą o nich tworzone.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku (przy wykonywaniu czynności) inspektora nadzoru robót elektrycznych?

czytaj więcej »

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przede wszystkim należy zapewnić odpowiednią temperaturę i zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi oraz nasłonecznieniem. Jak to zrobić? Ile wynoszą minimalne temperatury w poszczególnych rodzajach pomieszczeń pracy i czego dotyczą wymagania techniczne w zakresie ogrzewania?

czytaj więcej »

Czym jest mobbing i jak odróżnić go od zwykłego nieporozumienia między pracownikami? Czym jestprofilaktyka mobbingu i jaką funkcję w tej kwestii pełni służba bhp?

czytaj więcej »

Do objęcia danej osoby kierującej pracownikami obowiązkami w sferze bhp na podstawie art. 212 Kodeksu pracy nie jest konieczna żadna wyjątkowa forma, a obowiązki te nie muszą stanowić treści umowy o pracę, nie muszą także być włączone do zakresu czynności. Sam fakt pełnienia wobec pracowników funkcji kierowniczych czyni te osoby, jako osoby kierujące pracownikami, podmiotami obowiązków w sferze bhp. Dlatego pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji ma obowiązek stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z przepisami lub zasadami bhp – orzekł Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

wiper-pixel