WYDANIE ONLINE

Wykonywanie pracy w siedzibie zakładu pod bezpośrednim nadzorem pracodawcy z reguły się sprawdza, ale nie zawsze ma racjonalne uzasadnienie. Tam, gdzie efekty pracy mogą być przekazane drogą elektroniczną, istnieje możliwość wykonywania pracy zdalnej w formie telepracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie telepracownikowi właściwych i bezpiecznych warunków pracy. Czy jednak w przypadku takiej formuły wykonywania pracy istnieje możliwość zastosowania w miejscu pracy monitoringu wizyjnego do celów bezpieczeństwa? 

czytaj więcej »

Niezależnie od pory roku w praktyce może wystąpić sytuacja, w ramach której w jednym miejscu pracy wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Powyższe opcja, często niezbędna ze względów organizacyjnych, może okazać się kłopotliwa w sezonie urlopowym. Należy bowiem pamiętać, że powołany przez pracodawców koordynator ds. bhp również ma prawo do urlopu  wypoczynkowego. 

czytaj więcej »

Jaka to jest bezpieczna odległość przebywania osób postronnych w pobliżu pracy wózka widłowego? Czy jest ona konkretnie wskazana, czy może należy ją w jakiś sposób wyliczyć, według jakiegoś wzoru? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki zapis, w świetle wprowadzonych zmian w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp, powinien znaleźć się na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp zorganizowanego dla nauczycieli w miejscu, które na zaświadczeniu oznaczone jest jako pełna nazwa szkolenia (podać rodzaj szkolenia i grupę osób, dla których jest przeznaczone)?

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinien zawierać rachunek sporządzony do umowy zlecenia dotyczący przeprowadzenia szkoleń bhp (organizatorem szkolenia jest pracodawca)? W jakim procencie opodatkowane są usługi szkoleniowe? 

czytaj więcej »

„Podjęcie przez pracownika pracy zawodowej ze świadomością zagrożeń, jakie stwarza ona dla jego zdrowia lub życia, nie zwalnia pracodawcy od odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy, tj. ochronę zdrowia i życia tej osoby i jej nie ogranicza” – orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 11 października 2017 r.

czytaj więcej »

Każdy pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Obok powyższego obligatoryjnego uprawnienia urlopowego przepisy dają możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Dotyczy to również pracowników służby bhp. Zamiar skorzystania przez pracownika służby bhp z urlopu bezpłatnego w dłuższym okresie wymaga podjęcia przez pracodawcę działań organizacyjnych zmierzających do zorganizowania zastępstwa. Okres urlopu bezpłatnego nie oznacza bowiem, że funkcjonowanie służby bhp może ulec zawieszeniu. 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkolenia pracowników organizowane są w sobotę lub niedzielę? Wydaje się to niemożliwe, a jednak są firmy, w których pracownicy po przepracowaniu 5 dni (40 godzin) otrzymują polecenie udziału w szkoleniu odbywającym się w sobotę i niedzielę. Co wówczas z dobowym i tygodniowym prawem pracownika do odpoczynku? Czy w takim przypadku szkolenie to można zaliczyć do czasu pracy pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie przyjmowany jest nowy pracownik (od 1.12.). W tym terminie specjalista ds.bhp jest na urlopie wypoczynkowym. Kto powinien przeprowadzić szkolenie wstępne? Czy może zrobić to społeczny inspektor pracy? Czy szkolenie wstępne może się odbyć 5.12. po powrocie specjalisty z urlopu?

czytaj więcej »

Jakie są najczęstsze zagrożenia na stanowisku inspektor nadzoru robót elektrycznych?

czytaj więcej »

Co powinien zrobić pracownik służby bhp, jeżeli pracodawca nie zatwierdzi protokołu powypadkowego? 

czytaj więcej »

Pracownica pracowała w latach1984–2007 jako szwaczka i pakowaczka. Następnie od 2010 r. do chwili obecnej jako pakowaczka. Praca polegała na układaniu pojedynczych opakowań z bardzo lekkim produktem w kartonie, a następnie zaklejeniu go. W ubiegłym roku pracownica otrzymała orzeczenie lekarskie z WOMP o rozpoznaniu choroby zawodowej – przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy. Z czym to się wiąże dla firmy jako aktualnego pracodawcy? Czy uwzględniając poprzedni okres zatrudnienia, choroba wystąpiła wskutek pracy u obecnego pracodawcy? Co można odwołać się od decyzji WOMP? 

czytaj więcej »

Czy pracownik, który był już raz zgłoszony z podejrzeniem choroby zawodowej i otrzymał decyzję „braku podstaw uznania choroby zawodowej”, może być po raz kolejny zgłoszony do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z podejrzeniem tej samej choroby zawodowej, np. boreliozy, po 2 latach?

czytaj więcej »

Zimą pojawiają się dodatkowe zagrożenia wypadkowe i chorobowe pracowników. Dlatego bardzo istotne jest, aby do warunków środowiska pracy, z którymi mamy do czynienia w zimie, dobrze przygotować siebie, pracowników i przede wszystkim pracodawcę. Trzeba pamiętać, że okres zimowy niesie za sobą dodatkowe obowiązki zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także samych pracowników. 

czytaj więcej »

wiper-pixel