WYDANIE ONLINE

Przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia mających zastosowanie do danej maszyny zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zapewnić jej producent lub jego upoważniony przedstawiciel (§ 9 ust. 1 rozporządzenia).

czytaj więcej »

wiper-pixel