WYDANIE ONLINE

Użytkownik wózka podnośnikowego musi posiadać dokumentację dotyczącą każdego używanego, eksploatowanego wózka. Dokumentację można podzielić na dwie grupy: 1. Dokumentacja podstawowa, którą musi posiadać użytkownik wózka, dotycząca samego faktu posiadania wózka w stanie użytkowania.2. Dokumentacja wymagana i niezbędna w celu użytkowania wózka – prowadzenia jego bezpiecznej eksploatacji. Do pierwszej grupy należą: y Książka Rewizyjna Urządzenia, dostarczona przez rejonowy UDT, w którym wózek jest zarejestrowany, y protokół (z odbioru i rejestracji) oraz decyzja rejonowego UDT o dopuszczeniu wózka do eksploatacji. Instrukcja wózka dostarczona przez jego producenta (dla starych wózków była to Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – DTR). Do drugiej grupy należą: Książka Pracy Wózka, nazywana również: Dziennik pracy wózka, Książka codziennej eksploatacji wózka, Codzienny raport techniczny wózka czy Karta ruchu maszyny,  Dziennik Konserwacji Wózka, czasem nazywany: Książka konserwatora wózka,  protokoły pomiarów elektrycznych (dla wózków z napędem elektrycznym),  stanowiskowa instrukcja bhp obsługującego wózek,  instrukcja (regulamin) transportu wewnątrzzakładowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel