WYDANIE ONLINE

Bardzo ważnym zagadnieniem w zakresie ochrony ppoż. są wymogi bezpieczeństwa pożarowego, jakie panują w firmie. Są to warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć istniejące zagrożenia pożarowe.

czytaj więcej »

Czy zagrożenie pożarem uda się szybko opanować, czy też pożar przyjmie rozmiary katastrofy, zależy przede wszystkim od właściwej postawy pracowników. Należy uświadomić pracownikom, że sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia określone są w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniających także obowiązujące w danym zakładzie pracy procedury bezpieczeństwa pożarowego.

czytaj więcej »

Pracodawca, aby móc prawidłowo zarządzać firmą, powinien posiadać niezbędne informacje dotyczące m.in. stanu ochrony ppoż. w jego zakładzie pracy. Informacje te musi otrzymać w dokonywanej corocznie ocenie stanu ochrony ppoż. Ocena taka powinna zawierać przedstawione poniżej dane.

czytaj więcej »

Obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony ppoż. Wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, mają obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 ze zm.) 

czytaj więcej »

wiper-pixel