WYDANIE ONLINE

W pracy przy odśnieżaniu bardzo często zdarzają się wypadki polegające przede wszystkim na poślizgnięciach, upadkach, które zwykle kończą się złamaniami bądź zranieniami. Liczba takich wypadków każdej zimy dobitnie pokazuje, jak ważne jest dokładne i bezpieczne przygotowanie pracownika do pracy i samego miejsca pracy. 

czytaj więcej »

Od 29 listopada 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady powołania Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Teraz jej skład nie będzie powoływany już imiennie, ale funkcjonalnie. Wprowadzane zmiany pozwolą zachować jasność składu Komisji.

czytaj więcej »

Tak, przepisy nakazują wyznaczenie i oznaczenie ciągów dla pieszych na placu magazynowym, gdy odbywa się po nim ruch pieszych.

czytaj więcej »

Czy osoba, która asekuruje osobę pracującą na drabinie (na wysokości), powinna mieć zaznaczone w skierowaniu na badania profilaktyczne: prace na wysokości powyżej 3 m?

czytaj więcej »

Ze względu na potrzeby produkcyjne pracodawca organizuje szkolenia bhp w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy. Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w szkoleniu okresowym bhp, jeżeli szkolenia organizowane są w dniach wolnych, ale w godzinach nadliczbowych?

czytaj więcej »

Niezależnie od zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie można wykluczyć sytuacji, w ramach której wystąpi konieczność świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. W takim przypadku pracodawca musi mieć świadomość, że praca nadliczbowa nie może odbywać się w oderwaniu od zasad bezpieczeństwa, w tym od zapewnienia osobom pracującym po godzinach sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej »

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku  z 21 września 1997 r., sygn. akt I PK 272/16. 

czytaj więcej »

Czy w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kserokopiarka, powinna znajdować się gaśnica? Odpowiedź: Każde pomieszczenie biurowe nie musi posiadać swoich gaśnic, a więc w pomieszczeniu z kserokopiarką nie jest wymagana przpisami gaśnica. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek wynika z innych wewnętrznych dokumentów (np. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Dokument zabezpieczenia przed wybuchem).

czytaj więcej »

Czy dopuszczalne jest prowadzenie kontroli przez dwa organy nadzoru, w tym samym czasie, u przedsiębiorcy? Przy czym jedna kontrola jest z PIP w biurze spółki na południu Polski, a druga z PIS na północy Polski, w innym biurze firmy. W kontrolach uczestniczą dwie różne osoby (BHP i HR), więc nie wchodzimy w swoje zakresy. Kontrole dotyczą dwóch różnych oddziałów firmy w Polsce i innej tematyki. 

czytaj więcej »

W 2019 roku zmianie uległy wzory kilku dokumentów bhp, m.in. protokół powypadkowy i druki dokumentów z zakresu szkoleń bhp. Z końcem grudnia 2019 roku upłynął również koniec okresu przejściowego, kiedy to można było używać zarówno starych wzorów tych druków, jak i nowych.

czytaj więcej »

Funkcjonowanie pracodawcy w trybie jednozmianowym nie stwarza szczególnych problemów związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Problem może pojawić się w przypadku pracodawców, gdzie proces pracy podzielony jest na zmiany. Niezależnie od przyjętej organizacji pracy pracownicy muszą mieć zapewnione właściwe warunki bezpieczeństwa, a zatem sprawnie funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy – zarówno w ciągu dnia, jak i podczas pracy w porze nocnej. Jak o to zadbać i jak to zorganizować? 

czytaj więcej »

Czy kluczyki ze stacyjek sterowniczych maszyn powinny zostać zabezpieczone (zabrane) po zakończonej pracy?

czytaj więcej »

 W trakcie postępowania powypadkowego sporządzany jest m.in. protokół z przesłuchania świadka wypadku. Mogą tam zostać zamieszczone jego dane w postaci adresu zamieszkania. Czy w egzemplarzu dokumentacji dla osoby poszkodowanej należy wykreślić adres świadka? 

czytaj więcej »

wiper-pixel