WYDANIE ONLINE

Stosowanie środków ochrony osobistej to teraz nie tylko zachowanie zdroworozsądkowe, ale też wymóg prawny. W kwietniu obowiązkowe stało się stosowanie płynów do dezynfekcji i rękawiczek w sklepach. A co z maseczkami? Żeby noszenie maseczki miało przełożenie na realną ochronę pracowników, warto wiedzieć, kiedy i jakie maseczki kupić, ale też w jaki sposób właściwie je zakładać i zdejmować. Na te i inne pytania odpowiada ekspert Koalicji BHP Patryk Kot, główny specjalista ds. bhp w firmie ENERIS.

czytaj więcej »

W związku z epidemią koronawirusa pracodawcy mogą otrzymać od państwa wsparcie w postaci m.in. dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób oraz środki na składki na ubezpieczenia społeczne. Przysługuje ono w ramach ustawy antykryzysowej. Ile dokładnie wyniesie ta pomoc?

czytaj więcej »

Komunikat Głównego Inspektora Pracy dotyczący znacznego ograniczenia działalności kontrolnej nie oznacza zawieszenia przestrzegania przepisów i zasad bhp. Wraz z ustaniem stanu epidemii inspektorzy wrócą do kontroli i zweryfikują skargi pracowników, które regularnie napływają w czasie epidemii. Sprawdzą też, czy wydane w toku wcześniejszych kontroli środki prawne zostały zrealizowane.

czytaj więcej »

Dzięki szybkiej nowelizacji ustawy o COVID-19 zmianie uległy też przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników (na czas epidemii). Zmiany te rozwiązują problemy z przeprowadzaniem badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników i wystawianiem skierowań na te badania.

czytaj więcej »

W czasie epidemii koronawirusa sądy pracy praktycznie zawiesiły swoją działalność. Równocześnie weszło w życie bardzo wiele przepisów uchwalonych w związku z Covid-19. Każdy pracodawca powinien zatem wiedzieć, jak teraz przebiega postępowanie sądowe. Brak wiedzy na ten temat może mieć negatywne skutki procesowe.

czytaj więcej »

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikom narzędzi pracy korespondujących z umówioną pracą. Część z nich to urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do których obsługi niezbędne są oficjalnie potwierdzone kwalifikacje. Czy pracownik, który zdał egzamin i czeka na zaświadczenie kwalifikacyjne, może być dopuszczony do obsługi np. wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia? Czy jednak warto poczekać do formalnego potwierdzenia kwalifikacji ?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zmienić nazwę kilku stanowisk pracy: brakarz-sortowacz na pracownik obróbki końcowej oraz brygadzista sortowni na brygadzista obróbki końcowej. Czy w związku z tym musimy od nowa robić badania lekarskie pracownikom i aktualizować ocenę ryzyka? Oprócz modyfikacji nazwy stanowisk nie będzie żadnych innych (nie zmienią się obowiązki pracowników ani zagrożenia).

czytaj więcej »

Właściciel lub użytkownik odpowiada za stan techniczny elektronarzędzi – tak wynika z przepisów. Nie określają one jednak zakresu i częstotliwości badań okresowych elektronarzędzi ręcznych. Osoby wykonujące ich sprawdzenia muszą więc korzystać z odpowiedniej wiedzy technicznej. Z tekstu dowiesz się, jak sprawdzać elektronarzędzia i w jakim zakresie korzystać z wycofanej Polskiej Normy PN-EN 08400–10:1988.

czytaj więcej »

Istnieje wiele różnych znanych i wykorzystywanych metod przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, ale przepisy nie preferują żadnej z nich. Dlatego to pracodawca, na wniosek zespołu oceniającego ryzyko, powinien podjąć decyzję o wyborze danej metody. Dla osób dokonujących oceny ryzyka zawodowego po raz pierwszy lub raz na jakiś czas (np. co kilka lat) radzimy zastosować metodę prostą, a zarazem skuteczną i szybką wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011.

czytaj więcej »

Pytanie: Przyjęliśmy na odbycie praktycznej nauki zawodu uczniów niepełnoletnich. Czy powinienem sporządzić dla nich kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp i wpisać do rejestru szkoleń?

czytaj więcej »

wiper-pixel