WYDANIE ONLINE

Zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Wątpliwości w zakresie obowiązkowych szkoleń mogą pojawić się w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia również osoby na podstawie umów prawa cywilnego. W wielu przypadkach szkolenia takie będą konieczne, a brak ich przeprowadzenia będzie kwestionowany przez społeczny nadzór nad warunkami pracy oraz inspektora PIP.

czytaj więcej »

Nowe przepisy tarczy antykryzysowej 2.0., które obowiązują od 18 kwietnia 2020 r., odniosły się m.in. do kwestii szkoleń bhp. Ustawodawca nie do końca przyjął rozwiązania, które wcześniej postulował Główny Inspektor Pracy. Zawieszono wszystkie szkolenia okresowe bhp i skorzystano z opcji szkoleń online, jednak nie wobec wszystkich rodzajów szkoleń.

czytaj więcej »

Zarówno stan zagrożenia epidemicznego, jak i stan epidemii mają istotny wpływ na procesy pracy. W tych szczególnych okresach obowiązki pracowników służby bhp powinny być realizowane ze szczególną dbałością, ale też ostrożnością. Problem może się pojawić w sytuacji, gdy w związku z okolicznościami wynikającymi ze stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zakład pracy zostanie pozbawiony pracownika lub pracowników służby bhp.

czytaj więcej »

Co dokładnie oznacza zapis w tarczy antykryzysowej mówiący, że przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu? Czy można przez to rozumieć, że np. pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat maksymalne obniżenie czasu pracy wynosi dokładnie 20%? Czy zgodnie z tym zapisem ustawy można obniżyć wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego o 30% albo o 40%, byleby zostało mu co najmniej pół etatu?

czytaj więcej »

Wykonywanie pracy poza terenem zakładu pracy i niezmienianie odzieży przez pracowników przed przystąpieniem do pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia im odzieży roboczej lub ochronnej. W tym artykule omawiamy sprawę, w której pracodawca nie wziął pod uwagę, że jego pracownicy mogą być narażeni na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w różnych porach roku. Tym samym nie zapewnił pracownikom środków ochrony indywidualnej, chroniących ich przed chłodem i opadami. Ponadto błędnie twierdził, że pracownicy (kurierzy) nie wymagają tego typu środków ochronnych, których zakup dodatkowo bardzo obciążyłby budżet firmy. Co na to sądy administracyjne?

czytaj więcej »

Przeprowadzając kontrolę warunków pracy, trzeba zwrócić uwagę m.in. na zagrożenia ogólne, podstawowe, które mogą wystąpić na każdym stanowisku pracy. Z całą pewnością zadanie to ułatwi przygotowana lista kontrolna. Dzięki niej szybko i sprawnie sprawdzisz zagrożenia związane z podstawowym wyposażeniem niemal każdego stanowiska pracy. Pełną listę kontrolną znajdziesz też na stronie www.aktualnoscibhp.wip.pl w zakładce Do pobrania.

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na potrzeby produkcyjne nie możemy przeprowadzać szkoleń okresowych bhp w godzinach pracy. Pracodawca organizuje szkolenia w godzinach nadliczbowych w dni wolne od pracy (praca w systemie czterobrygadowym). Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w szkoleniu okresowym bhp, jeżeli szkolenia organizowane są w dniach wolnych, ale w godzinach nadliczbowych?

czytaj więcej »

Wziąwszy pod uwagę obowiązujące przepisy, każdy powinien znać sposoby ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ale nie tylko przepisy powinny nas do tego skłaniać. Zapewne słyszałeś historie, kiedy udzielając przez telefon wskazówek dotyczących pierwszej pomocy, ktoś uratował życie osoby oczekującej na karetkę pogotowia. A jeśli zdarzyłby się problem z łącznością? Lepiej liczyć na własne umiejętności.

czytaj więcej »

Dla niestacjonarnych stanowisk pracy, na których miejsce i warunki realizacji zadań nieustannie się zmieniają, podejście do oceny ryzyka zawodowego powinno w pierwszej kolejności uwzględniać te zmiany. Ocena ryzyka musi też zapewniać, że dla każdego z wykonywanych zadań zostały zidentyfikowane zagrożenia, a środki ochrony służące ograniczaniu związanego z nimi ryzyka zawodowego są stosowane bez względu na zmianę miejsca odpowiednio do warunków ich wykonywania.

czytaj więcej »

Problemy, z jakimi muszą się mierzyć firmy transportowe w czasie pandemii koronawirusa, dotyczą m.in. planowania tras w związku z zamknięciem niektórych granic, zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy kierowcy i przestrzegania dodatkowych wymagań w poszczególnych krajach. Wpływ na pracę kierowców mają też ciągłe zmiany przepisów. Jak wygląda w tej chwili transport w Europie?

czytaj więcej »

Zdarzają się sytuacje, kiedy inspektor PIP w czasie kontroli wyda zalecenie, by oprócz pomiarów natężenia oświetlenia sprawdzić równomierność oświetlenia. Jak ją wyliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w obecnej sytuacji (stanu epidemii wywołanej koronawirusem) zasadne jest przeprowadzanie obowiązkowych ćwiczeń z zakresu próbnej ewakuacji? Jakie należy zastosować środki ostrożności, żeby w jak największym stopniu chronić pracowników?

czytaj więcej »

Do każdej maszyny dostarczany jest dokument, który przez wielu jest różnie nazywany. Czasem w aplikacjach polskich jest to instrukcja obsługi, czasem instrukcja eksploatacji, a jeszcze innym razem – DTR (choć już praktycznie nieużywane). W przypadku aplikacji zagranicznych przeważnie używana jest nazwa operating and maintenance manual. Czy zatem słowo instrukcja jest równoważne z angielskim słowem manual, rozumianym jako wytyczne a nie dokładna instrukcja.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy instrukcje bhp dotyczące urządzeń biurowych, np. niszczarki, kserokopiarki czy drukarki w biurze musi podpisywać pracodawca? Czy podpis powinien złożyć dyrektor, czy np. kierownik działu?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile osób jednocześnie może pracować na rusztowaniu czy podeście? Jaka jest wymagana dokumentacja dla budowanego rusztowania i prowadzenia na nim prac?

czytaj więcej »

W obecnej sytuacji epidemii zalecana jest organizacja pracy zdalnej. Jednak trudno sobie wyobrazić pracowników produkcji, którzy będą wykonywać swoje obowiązki z domu. Jak zapewnić im bezpieczeństwo w miejscu pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel