WYDANIE ONLINE

Warsztat blacharski jest miejscem, w którym dokonywana jest naprawa karoserii. Warunki pracy blacharza są zróżnicowane, w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanych robót. Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej, a blacharz pracuje najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Blacharz samochodowy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Jakie minimalne wymagania bhp powinien spełniać warsztat blacharski?

czytaj więcej »

Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym definicji mobbingu. Chodzi o jej rozszerzenie o kategorię rozróżniającą wysokość wynagrodzenia ze względu na płeć. Jednak zdaniem Mateusza Warchała, eksperta w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, rozszerzenie definicji mobbingu o tę kwestię już teraz budzi sporo wątpliwości. Dlaczego?

czytaj więcej »

Na początku września mija okres obowiązywania niektórych przepisów tarczy antykryzysowej. Jaki to ma wpływ na antykryzysowe rozwiązania? Które z nich nadal można stosować?

czytaj więcej »

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnianie pracownikom szkoleń bhp, które następnie powinny zostać właściwie udokumentowane. Służą do tego nie tylko programy szkolenia, ale w szczególności karty szkolenia wstępnego. Taka karta, wypełniona zgodnie z obowiązującym wzorem, powinna zawierać oznaczenie pracodawcy. Ale określenie Dane pracodawcy nie jest zbyt precyzyjne. Jakie informacje należy zatem umieszczać?

czytaj więcej »

Do odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika wynikającej z art. 430 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim) ma zastosowanie reguła, która pozwala na ustalanie wysokości odszkodowania (zadośćuczynienia) należnego pracownikowi przy uwzględnieniu faktu ewentualnego przyczynienia się poszkodowanego pracownika do szkody. Tak orzekł Sąd Najwyższy. Co ten wyrok oznacza w praktyce?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę utworzyć rejestr raz i potem tylko co roku dodawać pracowników, którzy zaczynają pracę? Jeśli jest to rejestr papierowy, to czy wystarczy na odrębnej kartce dopisywać pracowników, czy też co roku tworzyć nowy rejestr? Jak powinna wyglądać współpraca z działem kadr, w jaki sposób kadry powinny informować behapowca o zmianach, aby te rejestry były dobrze prowadzone?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od dodatkowego wynagrodzenia, które otrzymuje pracownik z tytułu pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, należy opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Co powinien zrobić pracodawca w następującej sytuacji: Pracownica (sprzątaczka) poinformowała, że jej mąż uzyskał pozytywny wynik na obecność COVID-19. Dyrektor postanowił, aby nie przychodziła do pracy do momentu wykonania badań na obecność koronawirusa (co nastąpi za tydzień). Analogicznie dyrektor postanowił w stosunku do osób pracujących wspólnie ze sprzątaczką. Czy dobrze postąpił? Według jakich zasad usprawiedliwić nieobecność w pracy tych osób?

czytaj więcej »

W orzeczeniu o niepełnosprawności znajdują się nie tylko zwykłe dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL), ale też dane szczególnej kategorii – informacja o niepełnosprawności i przypisany jej symbol. Kto może mieć dostęp do tych informacji? I na jakiej podstawie pracodawca może je przetwarzać?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy organizatorem szkolenia dla kadry kierowniczej może być wyłącznie jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp? Czy szkolenie może przeprowadzić pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy robotniczy, którzy są w tej chwili na przestoju ekonomicznym mogą uczestniczyć w szkoleniu okresowym bhp?

czytaj więcej »

Przepisy o pracy zdalnej nie dają pracodawcy możliwości kontroli pracownika w jego własnym domu. Praca zdalna to co innego niż telepraca, więc kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy też nie wchodzi w grę. Pracownik jednak może zgłosić pracodawcy brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na warunki osobiste, materialne czy lokalowe. Przekazując swoje obiekcje co do pracy zdalnej, nie musi też informować o sytuacji osobistej, lokalowej czy o domownikach. Czy praca zdalna podlega jakiejkolwiek kontroli?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z koronawirusem są zmiany w badaniach lekarskich nauczycieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wypadku przy pracy, który zdarzył się w 2019 roku. Pracownik teraz to zgłosił i domaga się przeprowadzenia dochodzenia i protokołu powypadkowego. Jak wypełnić statystyczną kartę wypadku i zgłosić do GUS, skoro wypadek zdarzył się w 2019 roku? Drugie pytanie, czy można nie uznać wypadku przy pracy, skoro poszkodowany cały czas leczy się na dolegliwości związane z kręgosłupem? Pracownik ma rwę kulszową z bólem lędźwiowo-krzyżowym i ogólne schorzenia kręgosłupa, a w pracy dostał ataku bólu w momencie szlifowania elementu ważącego około 5 kg.

czytaj więcej »

Zakrztuszenia w pierwszej pomocy możemy podzielić na 2 typy. Pierwszy występuje wtedy, gdy drogi oddechowe poszkodowanego nie są zablokowane przez ciało obce, a drugi, jeżeli drogi oddechowe poszkodowanego są całkowicie lub znacząco zablokowane przez ciało obce.

czytaj więcej »

wiper-pixel