Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem

Czy zagrożenie pożarem uda się szybko opanować, czy też pożar przyjmie rozmiary katastrofy, zależy przede wszystkim od właściwej postawy pracowników. Należy uświadomić pracownikom, że sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia określone są w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniających także obowiązujące w danym zakładzie pracy procedury bezpieczeństwa pożarowego.

Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie

Bardzo ważnym zagadnieniem w zakresie ochrony ppoż. są wymogi bezpieczeństwa pożarowego, jakie panują w firmie. Są to warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć istniejące zagrożenia pożarowe.

Skuteczny system ochrony ppoż.w firmie, czyli ocena stanu ochrony ppoż.

Pracodawca, aby móc prawidłowo zarządzać firmą, powinien posiadać niezbędne informacje dotyczące m.in. stanu ochrony ppoż. w jego zakładzie pracy. Informacje te musi otrzymać w dokonywanej corocznie ocenie stanu ochrony ppoż. Ocena taka powinna zawierać przedstawione poniżej dane.

Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż.

Obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony ppoż. Wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, mają obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 ze zm.)