Czy bieg roszczenia o naprawienie szkody  będzie przerwany wskutek żądania sprostowania protokołu powypadkowego 

Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych niż te, które wskazano w protokole powypadkowym, lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, czyli żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody – orzekł Sąd Najwyższy. 

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Aktualności BHP zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


Zostań subskrybentem publikacji Aktualności BHP

ZOBACZ OFERTĘ