Czy pracodawca zostanie ukarany gdy nie zapewni kontrolującym środków ochrony 

Pracodawca podlegający kontroli wykonywanej przez organ władzy publicznej zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom tego organu, wykonującym czynności kontrolne, odpowiednich środków ochronnych, przewidzianych w przepisach bhp. Brak takich środków nie uzasadnia odmowy poddania się czynnościom kontrolnym i może prowadzić do nałożenia na pracodawcę kar porządkowych – orzekł NSA w wyroku z 18 lipca 2018 r.; sygn. akt I FSK 874/18.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Aktualności BHP zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


Zostań subskrybentem publikacji Aktualności BHP

ZOBACZ OFERTĘ