Pismo informujące stację sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Pismo informujące stację sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Pozwolenie na prowadzenie prac w przestrzeni zamkniętej

Pozwolenie na prowadzenie prac w przestrzeni zamkniętej

Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy

Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy

Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej