Zatrudnieni na zlecenie a rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Czy w rejestrze pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 grupy zagrożenia należy ujmować również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia)?

Wypadek pracownika na szkoleniu za granicą

Pracownik mojego zakładu pojechał do kraju należącego do Unii Europejskiej na szkolenie z obsługi maszyn i montażu. W kraju, w którym przebywał, uległ wypadkowi w trakcie wykonywania czynności szkoleniowych. Świadkowie zdarzenia to obcokrajowcy. Jak powinienem postąpić w tym przypadku? Kto pisze protokół i całą dokumentację powypadkową? Czy wypełnić statystyczną kartę wypadku do GUS?

Wypadek pod koniec roku a dane do wypełnienia deklaracji ZUS IWA

Wypadek przy pracy miał miejsce 20 grudnia 2016 r., protokół wypadkowy sporządzono 30 grudnia 2016 r., zaś zatwierdzono go 2 stycznia 2017 r. Czy taki wypadek należy uwzględnić w deklaracji ZUS IWA za rok 2016, czy dopiero za rok 2017?

Kto wskazuje wypadek pracownika przysłanego przez agencję pracy tymczasowej w informacji IWA do ZUS

Nasza firma korzysta z pracowników z Ukrainy, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w agencji pracy tymczasowej. Doszło do wypadku przy pracy. Sporządziliśmy kartę wypadku. Która firma powinna zarejestrować te wypadki w rejestrze i przechowywać tę dokumentację? Kto powinien wskazać te wypadki w IWA? Ponadto proszę o wyjaśnienie, czy można traktować sprawę jako zakończoną, w sytuacji gdy Ukraińcy wyjechali w nieznane i nie odebrali karty wypadku, jak również nie zapoznali się z nią?

Kiedy sterylizator podlega zgłoszeniu do UDT

Czy autoklaw (sterylizator) o mocy 3 kW i pojemności komory 15 litrów podlega zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego?

Dobre praktyki w MPK Lublin Sp. z o.o.

„Dbamy o bezpieczeństwo w pracy i przestrzegamy przepisów prawa pracy. Jesteśmy firmą, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Słuchamy pracowników i jesteśmy otwarci na ich sugestie. To wszystko przynosi dobre efekty biznesowe” – mówi w wywiadzie Tomasz Fulara, prezes zarządu - dyrektor naczelny MPK Lublin Sp. z o.o. - firmy uhonorowanej certyfikatem „Pracodawca przyjazny pracownikom”.

Czy pracodawca może samodzielnie sprostować protokół powypadkowy

Pracodawca, który sporządził lub zatwierdził protokół powypadkowy, może we własnym zakresie oraz bez „uprzedniego” angażowania sądu powszechnego sprostować nieprawidłowości zawarte w takim „własnym” dokumencie, jeżeli są one niezgodne ze stanem faktycznym, nieprawdziwe lub bezpodstawne, jeżeli mogą mieć istotny wpływ na rozmiar obciążeń składkowych na pracownicze ubezpieczenia wypadkowe – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 2016 r., I PK 270/15.

Czy kocioł grzewczy na ekogroszek o mocy 180 kW i 100 kW trzeba zgłosić do UDT

Czy kocioł na paliwo stałe ekogroszek o mocy 180 kW i 100 kW powinien być zgłoszony do Dozoru Technicznego i podlegać ograniczonemu dozorowi? Dotyczy to kotłowni szkolnych.

W jaki sposób chronić pracowników przed smogiem

O złej jakości powietrza nad naszym krajem, zanieczyszczeniach, pyłach i smogu słyszymy ostatnio zewsząd. Instytucje monitorujące stan jakości powietrza wydają ostrzeżenia i zalecają nieopuszczanie pomieszczeń. Jednak pracować trzeba. Co w takiej sytuacji  z osobami pracującymi na otwartej przestrzeni? Na co są narażeni i jakie środki ochrony powinien im zapewnić pracodawca?