Jednolity tekst rozporządzenia ws. NDSiN czynników szkodliwych dla zdrowia

W dniu 7 lipca 2017 r. został opublikowany nowy jednolity tekst rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1348).

Ekwiwalent za własną odzież roboczą

Coraz więcej pracodawców wprowadza w swoich firmach odzież z nadrukiem logo firmy identyfikującą pracownika. Szczególnie zasadne jest to w przypadku firm usługowych, np. sklepów czy firm kurierskich. W takim przypadku rodzi się jednak pytanie, czy odzież ta (koszulka/ ubranie z logo firmy), w której pracuje np. kasjer, może być częściowo lub w całości finansowana przez pracownika. Jak finansować taką odzież?

Apel o bezpieczeństwo podczas prac na roli

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi czas odpoczynku dla dzieci. Wiele z nich okres letni spędzi na wsi. Dlatego należy pamiętać, by zadbać o ich bezpieczeństwo. Taki apel do rolników wystosował Adam Sekściński, prezes KRUS. Niestety, jak pokazują statystyki, każdego roku w czasie wakacji wiele dzieci ulega wypadkom podczas prac rolnych.

Bhp przy pracach remontowych

Jakie wymagania pod względem bhp powinny spełniać miejsca prac remontowych? Jak zorganizować w tym zakresie poszczególne prace?