Zgoda pracownika na szczepienie ochronne

W zakładzie pracy pracodawca podjął decyzję o szczepieniu ochronnym w ramach przeciwdziałania chorobom zawodowym. Szczepienie ma być przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.  Czy pracownicy muszą wyrażać pisemną zgodę na takie szczepienie lub pisemną odmowę poddania się szczepieniu?

Własna karta szkolenia wstępnego

Czy karta szkolenia wstępnego musi być identyczna jak w rozporządzeniu, czyli 1/1? Czy też może być cała zawartość zgodna z rozporządzeniem, ale przełożona na inną stworzoną kartę szkolenia wstępnego?

Uprawnienia osób uczestniczących w montażu rusztowań

Czy wszystkie osoby uczestniczące w montażu rusztowania muszą mieć szczególne uprawnienia? Czy osoba podająca z dołu elementy również musi posiadać takie uprawnienia?

Szkolenie wstępne podczas urlopu pracownika służby bhp

Pracuję w firmie jako specjalista ds. bhp. W czasie gdy będę na urlopie, będzie przyjmowana do pracy osoba na stanowisko przedstawiciela handlowego. W jaki sposób przeprowadzić, zorganizować szkolenie wstępne? Kto może to zrobić za mnie?  Jestem jedyną osobą w firmie w dziale bhp.

Stanowisko pracy ze sprężonym powietrzem

Jak zorganizować stanowisko pracy, na którym czyszczone są płyty z kleju za pomocą pistoletów odmuchowych?

Ruch pieszych na placu magazynowym – oznakowanie

Firma zajmuje się sprzedażą opału i stali. Na placu znajduje się opał, stal, inne drobne materiały, a także budynek dla 6 pracowników. Czy jest obligatoryjny obowiązek oznaczenia ruchu dla pieszych (za pomocą znaków liniowych na powierzchni placu), którzy będą przemieszczali się po placu? Jeśli tak, to jak prawidłowo należy to wykonać i z jakich przepisów to wynika?

Próbna ewakuacja a obowiązek informowania PSP

Czy zawsze należy informować Państwową Straż Pożarną o próbnej ewakuacji w firmie?

Pomieszczenie biurowe bez oświetlenia dziennego

Czy w pomieszczeniu biurowym może nie być okna tylko oświetlenie elektryczne?

Oznakowanie schodów w budynkach użyteczności publicznej

Czy schody w budynku urzędu muszą być oznaczone żółto-czarnymi pasami? Schody służą pracownikom oraz klientom urzędu (budynek jest trzykondygnacyjny). Jeżeli tak, to jak prawidłowo należy je oznaczyć? Na przykład pierwszy i ostatni stopień schodów?

Orzeczenie o niepełnosprawności a profilaktyczne badania lekarskie

Dwaj pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno- -biurowym (przewaga pracy przy komputerze) oraz na stanowisku robotniczym ds. gospodarczych (koszenie traw, odśnieżanie, drobne prace remontowo-gospodarcze) uzyskali orzeczenie lekarskie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mają oni aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające ich do pracy na swoich stanowiskach pracy. Czy mimo to zakład pracy ma obowiązek skierowania tych pracowników na badania lekarskie po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności?