Obowiązki pracodawcy związane z pracą na otwartej przestrzeni

Jakie obowiązki ma pracodawca, który zatrudnia pracowników, którzy ponad 6 godzin dziennie wykonują czynności pracownicze na otwartej przestrzeni (na powietrzu)?

Jak ograniczyć narażenie pracowników na drgania mechaniczne, wibrację

W firmie uruchomiono nowy proces obróbki mechanicznej polegający na szlifowaniu szlifierkami ręcznymi oscylacyjnymi. Po wykonaniu badań stwierdzono nadmierny poziom narażenia pracowników na wibrację. Nie sprawdziły się rękawice przeciwwibracyjne. Aby ograniczyć poziom narażenia, wprowadzono system rotacyjny, pracownik wykonuje te czynności 4 godziny. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Przekroczenie NDN to krotność NDN 3.42.

Co wpływa na wypadkowość w handlu?

Praca w hipermarketach charakteryzuje się stosunkowo wysokim wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Wymaga wykonywania czynności związanych z transportem, magazynowaniem i sprzedażą towarów w warunkach uciążliwych, a często także szkodliwych.