Zamówienie na odzież roboczą a długotrwała nieobecność pracownika

Czy należy uwzględnić pracownika (umowa o pracę) przebywającego na dłuższym zwolnieniu chorobowym lub urlopie wychowawczym podczas składania zamówienia na odzież roboczą? Zbliża się termin wymiany odzieży roboczej na określonych stanowiskach pracy. Czy można złożyć zamówienie po powrocie danego pracownika ze zwolnienia lub urlopu?

Uszkodzenie urządzenia lub nieszczęśliwy wypadek a czynności z zakresu dozoru technicznego

Eksploatacja urządzenia technicznego przez pracownika spełniającego właściwe wymogi kwalifikacyjne, mimo wykonywania prawidłowych i rutynowych czynności, może wiązać się z sytuacjami takimi jak uszkodzenie urządzenia lub nieszczęśliwy wypadek związany z jego eksploatacją. Co wówczas zrobić, jakie ciążą na pracodawcy obowiązki, a także co grozi za ich niedopełnienie?

Praca ratownika medycznego pracą o szczególnym charakterze

Czy ratownik medyczny zatrudniony na izbie przyjęć (nie jest to oddział ratunkowy) w szpitalu psychiatrycznym wykonuje pracę o szczególnym charakterze? Czy w tym przypadku to pracodawca powinien o tym zdecydować?

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych a plan BIOZ

Czy obowiązkiem generalnego wykonawcy zatrudniającego na budowie własnych pracowników (bez podwykonawców) jest opracowanie oprócz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia również Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót?

Co wchodzi w zakres kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez służbę bhp

Kontrola warunków pracy stanowi podstawę okresowej analizy stanu bhp w firmie. Należy zatem odpowiednio przygotować się i przeprowadzić taką wewnętrzną kontrolę. Od czego zacząć, na co zwracać uwagę?