Czy orzeczenie o chorobie zawodowej jest do obalenia „zwykłymi” dowodami

Jeżeli jednostki orzekające o chorobie zawodowej jednolicie orzekną, że dane schorzenie nie jest taką chorobą, orzeczeń tych i w ślad za nimi decyzji odmawiającej uznania schorzenia za chorobę zawodową nie da się obalić innymi dowodami w postaci zeznań świadków czy zaświadczeń lekarskich uzyskanych w trybie konsultacji lub badań – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 marca 2019 r., sygn. I OSK 1045/17.

Badanie stanu trzeźwości pracowników jest kontrowersyjne

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnienia prawnego w kwestii uprawnienia pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika. Była to reakcja na stanowisko, jakie w tej sprawie zajął UODO.

Jak wykorzystać w firmie dane o kosztach wypadków przy pracy

Odpowiednia informacja o wypadkach i ich kosztach jest potrzebna do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie. Wykorzystując wyniki obliczania kosztów wypadków, warto stworzyć odpowiedni system informacji o wypadkach i ich kosztach.